Archive for December, 2009

OllyDbg_Tut17 !!

Posted: December 29, 2009 in OllyDbg Tutorials, OllyDbg_tut17

Không có gì để giới thiệu nhiều, ở phần 17 này chúng ta sẽ tập trung vào xử lý hai target: một crackme và một Share warez. Có thể nhiều bạn sẽ chê crackme, nhưng thú thực là ngày xưa khi bập bẹ Cracking tôi đâu có dám chơi Soft thật đâu. Tôi đi theo trường phái của đại ca Moon, ban đầu thì cứ crackme mà luyện dần dần mới thử sức trên các phần mềm thật. Đơn giản là vì crackme nhỏ nhẹ, có các level khác nhau, thường là không pack và thuật toán có đủ các thể loại trên trời dưới đất. Còn Soft thật thì nhiều khi xử lý xong cũng có dùng mấy đâu . Vài lời tâm sự thế là đủ rồi ….

Download here:
http://www.mediafire.com/download.php?wjdmk5yzmmz

Best Regards
kienmanowar


Nhân dịp Giáng sinh và năm mới sắp đến, tôi thay mặt BQT của REA trân trọng thông báo tới các bạn:
REA forum mở cửa cho phép người mới đăng kí acc. Thời hạn đăng kí trong vòng một tuần kể từ ngày hôm nay cho tới hết chủ nhật tuần sau.

Best Regards
kienmanowar

OllyDbg Tut_16!!

Posted: December 25, 2009 in OllyDbg Tutorials, OllyDBg_tut16

Chào anh em, kể từ ngày mất laptop bao nhiêu dữ liệu quý hiếm mất sạch, thêm nữa tôi bận lung tung thứ việc nên bộ “OllyDbg tutorial” này đã bị tạm hoãn trong một thời gian khá dài. Tôi nhận được rất nhiều câu hỏi đặt ra liên quan tới bộ tuts này, hầu như xoay quanh việc mong muốn tôi viết tiếp, thú thực là nhiều lúc thấy nản muốn bò béng cho rồi :). Đợt này nhân dịp Noel, bã xã mới sinh hạ đại ca và một năm mới sắp đến nên quyết định đặt bút tiếp tục bộ tutor dài kì này. Ngoài mục đích là refresh lại chính mình, quay trở lại nghiên cứu những gì mà tôi đã từng yêu thích cũng nhưng hi vọng rằng sau này đại ca của tôi sẽ có hứng thú với những gì mà tôi đã và đang viết ở đây :). Lục lọi và đọc lại 15 bài trước, thấy còn nhiều thiếu sót và có thể chưa đáp ứng được hết những mong muốn, yêu cầu của các bạn, hehe sức người có hạn…tôi biết gì thì viết thế thôi, không dám ôm đồm nhiều thứ.

Ở bài viết thứ 16 này, như tôi đã nói ở trên đó là refresh lại chính mình và là bàn đạp hứng thú để tôi tiếp tục viết tiếp, cho nên tôi sẽ viết rất đơn giản, ngắn gọn và thực hiện demo trên target là Splish.exe mà tôi đã đính kèm trong bài 15. Nếu bạn nào giải quyết được nó rồi (và tôi tin là các bạn làm được) thì có thể bỏ qua bài viết này và chờ đợi những điều mới hơn ở bài 17. N0w let’s g0……

Download here:
https://mega.nz/#!6s8VGSaL!tKi4EIz1Fl3hiAtohsww2HIxMj3KuggeHCk5MICblZs

Best Regards
kienmanowar

P32Dasm v2.6

Posted: December 25, 2009 in P32Dasm, RE Tools

Author : Darker

Hi folks, i prepare for you some Christmas gift – new release of P32Dasm 🙂 This release add some powerful features that allow you to analyze VB5/6 apps more detailed. More objects/classes are resolved, more procedures are identified with their real names, in some cases of .ocx, .dll files also added parameters with real names and types plus additional information as Enumerators, Constants, Events and Properties. So a lot of work was done here and i hope you enjoy this release. Your best tool for reversing VB5/6 apps is ready to use 🙂

2.6 – [24.12.2009] – Christmas Release
+ Added procedure names identification
+ More objects recognition
+ Added reading more details (Enumerators, Constants, Events and Properties)
+ Added new Events icon for better resolution
+ Internal code tidy up and changes for displaying better debug info
+ More procedures details identified on some strange type apps (NCode)
– Removed displaying of procedure names list in output (moved to real names)
* fixed working of MRU files
* Fixed bug: missing end address in one procedure NCode object
* Fixed some GUI problems when app use visual styles

Download here:
http://progress-tools.110mb.com/p32dasm.zip

OllyDbg – EvO_DBG

Posted: December 23, 2009 in OllyDbg - EvO_DBG, RE Tools

Author: EvOlUtIoN

This is my version of OllyDBG.
I removed all useless plugins and put my preferred ones, and also i set-up a good configuration.
With it you should be able to load any protected file (themidaed for example).
Sometimes you have to change some options inside plugins (with obsidium for example), but the current setting is good in 90% of cases.
It has also a more advanced loaddll.exe that allows you to load dll’s in different memory locations, so you can rebuild relocations in an neasy way.

Download here:
http://www.mediafire.com/download.php?mjyuzbyjomx

Regards
m4n0w4r


Overview


I posted this at GzN since a lot of people had no idea about reversing so hopefully this well help them start out and maybe it’ll help some of you guys too. This article will cover most of what you need to know to get started in reverse engineering. I will assume you know pretty much nothing so if you see a bit you already know heaps about, just go onto the next bit. I have posted my crap over here as well because this is 1 more forum that I recognise as a place where people want to learn. Somewhere where the attitude isn’t just leech to get the hack working but find out how to make your own hack and why the hack works. As I always say Hack to learn, don’t learn to hack.

Download here:
http://www.mediafire.com/download.php?mkmnymntjkz

Best Regards
m4n0w4r

MAPIMP Plugin version 0.6

Posted: December 22, 2009 in RE Tools

MAPIMP Plugin version 0.6
by takerZ/tPORt
mod by BoRoV/TSRh
2009

• What is it?
This is an OllyDbg plugin which will help you to import map files exported by IDA, Dede, IDR, Microsoft and Borland linkers

• Why?
There are many plugins using which you can perform similar actions, but mapimp:
– Recognizes debugged file segments and applies names correctly
– Has an option to overwrite or skip names that intersect already defined
– Has a filter option which gives you great name demangling potential
– Works fast (but who cares nowadays, right?)

Version info:
+ added
* fixed
– removed

0.6: ( by BoRoV )
* fixed a bug with files who not have extension (thanks to sendersu for the report)
* fixed a bug in autoimport feature
* added feature, double click in list with masks to edit selected mask

0.5:
+ added name demangling feature
+ now it is possible to choose whether to apply names to debugged module or
currently viewed module
* map file parsing routine was a hack and so rewriten. Should now support IDA,
DeDe, IDR, Microsoft and Borland (thanks to void and awerto for CodeGear tests)
linkers map files and handle names longer than 235 characters (string buffer is
now 1kb long)
* recompiled with pcre 8.0. See changelog at http://www.pcre.org/changelog.txt
* fixed a bug when mapimp broke import procedure when trying to import a name to a
module with less number of segments than the name’s segment addressed
* fixed a bug when OllyDbg crashed while displaying format containing names in the
progress bar
* fixed a bug with an accelerators when it was unable to check\uncheck checkboxes
using a mouse click. The winner of “The stupidest bug of a year” award
* fixed a bug in autoimport feature which made it search for the map file every
int3 break event including step over (thanks to 9999 for the report)
* fixed “Options” window look with Windows themes (thanks to BoRoV for the report)
* config file moved to plugins folder

0.4:
* fixed map file parsing routine. Now you can load some
structure-incorrect map files like those which Interactive Delphi
Reconstructor exports
* fixed a bug with global shortcuts. ODBG_Pluginshortcut callback
works reeeally weird. Now press Ctrl + Shift + I to import
and Ctrl + Shift + M to open options window

0.3:
+ added keyboard shortcuts
* fixed memory leak in mask_filter function
* fixed mask manager’s focus and selection behaviour
* fixed a bug when being closed “Options” window did not return focus
to OllyDbg’s main window if it temporarily lost activity
* now autoimport does not search for the map file until debugee changes
* code refactored

0.2:
+ added autoimport feature (thanks to Jupiter for the idea)
+ added “Edit” button for mask manager
* more informative regular expression error messages
* fixed a bug when mapimp did not make the “Options” window modal while
inputing masks. So if you closed the options window with active input
box it caused a deadlock
* some interface changes

0.1:
+ first release

Download here
Change to mapimp06.7z!!

Best Regards
m4n0w4r