Archive for the ‘How to crack BlackBerry App!’ Category


I. Giới thiệu

Tình hình là trong REA có tôi và một số anh em khác xài dòng điện thoại BlackBerry, ngặt một nỗi là soft cho BlackBerry hầu như là mất phí mới dùng lâu dài được. Trong quá trình sử dụng và google các kiểu, tôi cũng có tổng hợp được cách để tìm key cho các phần mềm có khả năng tìm được key 😀 (không phải là tất cả nhé, vì có một số chương trình bắt active online). Kiến thức thì cũng có hạn, biết đến đâu thì tôi viết đến đấy thôi … cho nên nếu anh em có ý định “chém gió” thì cứ thoải mải.

II. Công cụ sử dụng

1. Vmware cài Windows XP : thực ra cũng chẳng cần phải dùng đến Vmware, nhưng tôi thích làm trên Vmware để đỡ phải đụng chạm trên máy thật, cài cắm chương trình các thứ thoải mái, tẹt ga. Khi nào không thích thì revert snapshot một cái là về nguyên bản.

2. BlackBerry Smartphone Simulators : Chương trình này dùng để giả lập một con máy BB giống hệt như con BB mà anh em dùng. Mục đích là để test chương trình cần tìm key, cài cắm theme mới xem thử có ngon không trước khi cài lên máy thật v..v… Trình giả lập này anh em download ở đây : http://na.blackberry.com/eng/developers/resources/simulators.jsp

3. OllyDbg hoặc WinHex : Cá nhân tôi thì thấy dùng WinHex tiện hơn ở chỗ tìm kiếm nhanh gọn, dễ nhìn thấy key hơn J.

4. Dmpclean.bat : Thằng này dùng để xoá trắng máy trở về nguyên bản như cũ. Áp dụng trong trường hợp anh em muốn dùng để crack hộ bạn bè hoặc người yêu lolz. Download ở đây : http://www.mediafire.com/download.php?mcglmtdnrd3

5. Application : Chính là ứng dụng mà chúng ta muốn tìm key, không có nó thì mấy cái trên có cũng như không 🙂

Download bài viết :

How to crack BlackBerry App