Archive for the ‘REA-cRaCkErTeAm Tutorials’ Category


Sau một thời gian tương đối dài tổng hợp và biên soạn , cuối cùng thì quyển REA-cRaCkErTeAm Tutorials cũng được hoàn thành. Đây có thể nói là một bộ tut khổng lồ của REA dày 517 trang , bao gồm 25 crackme tuts 113 crack soft tuts. Bộ tut này được xây dựng theo mục lục tiện cho việc tra cứu , tham khảo. Các bài viết rất tỉ mỉ , rõ ràng trong việc xác định điểm cần tìm để tiến hành crack cũng như phân tích các đoạn code Asm để từ đó tiến hành Keygen theo một ngôn ngữ lâp trình nào đó (mà cụ thể trong bộ tut này là VC++). Bộ tut sử dụng chủ yếu là các bài của Anh Moon , ngoài ra còn có của hoadongnoi và tôi 😀 , mặc dù đã rất cố gắng để thực hiện nhưng trong quá trình làm không thể không tránh khỏi sai sót , mong mọi người bỏ quá cho 😛 . Tham vọng thì rất nhiều nhưng sức chẳng được bao nhiêu 🙂

Download here : http://www.mediafire.com/download.php?g3yogfmcy2z

07/03/2005
–== kienmanowar ==–

PS: Sách được biên soạn từ năm 2005, tính ra tới giờ được hơn 4 năm nhưng nó vẫn còn giữ nguyên giá trị tham khảo!!