Archive for the ‘OllyDbg_tut20’ Category

OllyDBG_tut20 !!

Posted: January 14, 2010 in OllyDbg Tutorials, OllyDbg_tut20
Tags:

Release bài 20 🙂

I. Giới thiệu chung

Chào các bạn, để tiếp tục với chủ đề Anti-OllyDbg, ở phần 20 này tôi sẽ tập trung vào giới thiệu cách các target phát hiện ra Olly thông qua việc kiểm tra tên của process. Trong tuần vừa qua, chắc các bạn đã đọc xong phần 19 – trình bày về cách Anti-Olly bằng API IsDebuggerPresent và những phương pháp để vượt qua cơ chế này. Cũng có thể tới thời điểm này, có nhiều bạn chưa giải được Crackme ở phần 18 để unlock phần 19, rất mong các bạn cố gắng tự lực đừng nên phụ thuộc vào lời giải hoặc các đáp án mà một số bạn đã public.

Trước khi đi vào phần chính của bài viết, chúng ta cần cấu hình lại Olly như sau (Ở đây tôi vẫn sử dụng Olly nguyên bản nhé) …

Download toàn bộ bài viết tại đây :
http://www.mediafire.com/download.php?nyzuoj0ebk1

Best Regards
m4n0w4r