Archive for the ‘OllyDbg tut_9’ Category

OllyDbg Tut_9

Posted: September 8, 2008 in OllyDbg Tutorials, OllyDbg tut_9

Một cái đầu lạnh để vững vàng, một trái tim đỏ lửa để yêu và làm việc hết mình!

I. Giới thiệu chung

Vậy là chúng ta đã trải qua tám bài viết trong loạt bài viết về OllyDbg, trong tám bài viết này tôi đã hoàn thành phần việc đầu tiên là giới thiệu và giải thích sơ bộ về các lệnh asm thường được sử dụng nhất khi chùng ta làm việc với OllyDbg. Trong các phần tiếp theo tới đây chúng ta sẽ dần dần tiếp cận những kiến thức mới mẻ hơn,  sẽ có nhiều đất để cho chúng ta tìm tòi, học hỏi và thực hành. Chúng ta sẽ tìm hiểu dần dần từng phần một một cách chậm rãi, song song với việc đọc lý thuyết thì chúng ta sẽ thực hành luôn những gì chúng ta đã tìm hiểu được và tự bổ sung những mảng mà chúng ta còn khiếm khuyết. Bài viết này tôi sẽ trình bày tới các bạn một số thuật ngữ cơ bản, cách thức làm việc với các hàm APIs, cách patch thông qua các cờ và cuối cùng là các edit trực tiếp code của chương trình. N0w….L3t’s G0!!!!!!!!!

II. Thuật ngữ cơ bản, làm việc với APIs và patch thông qua cờ

Trong phần 9 này chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng crackme của CRUEHEAD để demo, Load crackme vào trong Olly chúng ta dừng lại tại entrypoint của Crackme. Vậy entrypoint nó là cái gì? Có khá nhiều câu hỏi của các bạn liên quan đến nó, tôi không phải là dân lập trình chính gốc nên tôi hiểu thế nào sẽ giải thích cho các bạn.

Về cơ bản thuật ngữ EntryPoint (EP) ám chỉ điểm bắt đầu của một chương trình nơi mà tại đó trở đi chương trình sẽ được thực thi một cách bình thường. Không nên bị nhầm lẫn giữa EPOEP (Original Entry Point), OEP là một thuật ngữ khác mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở các phần tiếp theo sau của bộ tuts này. Sau khi chúng đã open một chương trình trong Olly, đợi cho quá trình phân tích kết thúc thì Olly sẽ đưa chúng ta dừng lại tại EntryPoint của chương trình đó.

Download toàn bộ bài viết :

ollydbg_tut9

Best Regards