Archive for the ‘Basic types of software of protection’ Category


Basic types of software of protection

Bài viết của LuCiFer trên diễn đàn REA

1. Registration – Number (Serial – Number) Protection :

Những chương trình sử dụng loại này yêu cầu người sử dụng nhập vào một registration – number để đăng ký. Có nhiều loại registration – number ,bao gồm :

Registraion – number luôn luôn giống nhau.

Registration – number thay đổi dựa vào các thông tin nhập vào như tên công ty,tên người sử dụng v.v…

Registration – number thay đổi dựa vào máy của người dùng.

Registration – number được bảo vệ trong các chương trình được viết bằng Visua Basic hoặc Borland Delphi.

Registration – number được kiểm tra online.

Registration – number Không Đổi :

Một chương trình được bảo vệ bằng phương pháp này yêu cầu người dùng nhập vào một số đăng ký như hình bên :

Tiện lợi của phương pháp bảo vệ này so với các kĩ thuật bảo vệ Registration – number khác là correct Registration- number không cần lưu trong bộ nhớ rồi đem so sánh với Registration- number được nhập vào mà cả hai sẽ được XORed hoặc tính toán rồi lấy hai kết quả đó để so sánh với nhau. Dĩ nhiên là các lập trình viên có thể sử dụng các phép tính phức tạp hoặc mã hóa nhiều sections của chương trình để làm cho các crackers khó mà tìm được một Registration-number chính xác.

Registration-number Thay Đổi Dựa Vào Thông Tin Nhập Vào :

Đây là một protection được sử dụng phổ biến. Với loại protection này thì trước khi nhập vào Registration-number bạn phải nhập tên, công ty, hoặc các thông tin khác và một Correct Registration-number sẽ thay đổi dựa vào các thông tin bạn nhập vào

……………….

………………..

Download toàn bộ bài viết:

the-basic-types-of-software-of-protection

Thanx to LuCiFer

Best Regards

kienmanowar