Archive for the ‘OllyDbg_tut17’ Category

OllyDbg_Tut17 !!

Posted: December 29, 2009 in OllyDbg Tutorials, OllyDbg_tut17

Không có gì để giới thiệu nhiều, ở phần 17 này chúng ta sẽ tập trung vào xử lý hai target: một crackme và một Share warez. Có thể nhiều bạn sẽ chê crackme, nhưng thú thực là ngày xưa khi bập bẹ Cracking tôi đâu có dám chơi Soft thật đâu. Tôi đi theo trường phái của đại ca Moon, ban đầu thì cứ crackme mà luyện dần dần mới thử sức trên các phần mềm thật. Đơn giản là vì crackme nhỏ nhẹ, có các level khác nhau, thường là không pack và thuật toán có đủ các thể loại trên trời dưới đất. Còn Soft thật thì nhiều khi xử lý xong cũng có dùng mấy đâu . Vài lời tâm sự thế là đủ rồi ….

Download here:
http://www.mediafire.com/download.php?wjdmk5yzmmz

Best Regards
kienmanowar