Archive for the ‘OllyDbg_tut21’ Category

OllyDbg_tut21!!

Posted: January 19, 2010 in OllyDbg Tutorials, OllyDbg_tut21
Tags:

I. Giới thiệu chung

Chào các bạn, một tuần dài đã trôi qua, vợ và con về ngoại cả rồi, còn mỗi một mình tôi ngồi buồn mà chẳng biết làm gì, đành viết lách để giết thời gian vậy. Trong bài 21 này chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm một số kĩ thuật Anti-Debug khác. Target dùng để minh họa trong bài viết này là buggers3.exe, được chỉnh sửa bởi chính bác Ricardo. Theo như giới thiệu thì crackme này sẽ sử dụng các hàm API khác để detect process name, bao gồm việc phát hiện tên process lẫn tên class của OllyDbg. N0w let’s g0……:)

…..

Download toàn bộ bài viết:
http://www.mediafire.com/download.php?njjnjwngxzj

Regards
m4n0w4r