Archive for the ‘Artwiz font’ Category


Sau một hồi lọ mọ và hỏi 0day, cuối cùng cũng cài được cái Artwiz font cho BackTrack. Kết quả trông thật mượt mà thanh thoát 😀

done

PS: Rảnh rỗi sẽ tổng kết lại quá trình cài đặt ^^