Archive for January, 2012


Dear all,

Vậy là một năm cũ với bao buồn vui đã qua đi, một năm mới đã đến với nhiều điều bất ngờ còn tiềm ẩn phía trước. Nhân dịp năm Nhâm Thìn đã sang, tôi xin gừi lời chúc tới toàn thể các bạn vẫn còn dành thời gian ghé qua blog này một năm mới SỨC KHỎE – THÀNH CÔNG – HẠNH PHÚC. Xin cảm ơn các bạn vẫn còn dành tình cảm và sự quan tâm tới tôi, tới những bài viết của tôi, đó chỉ là những đóng góp nhỏ bé của tôi dành tặng các bạn. Rất mong sẽ có những bạn đâu đó còn đang “ẩn” mình, những “mầm” tài năng mới sẽ sẵn sàng cống hiến và chia sẻ hết mình không vụ lợi. Một lần nữa xin chúc tất cả các bạn:

“MỘT CÁI ĐẦU LẠNH ĐỂ VỮNG VÀNG TRƯỚC SÓNG GIÓ GIAN NAN

MỘT TRÁI TIM ĐỎ LỬA ĐỂ YÊU VÀ LÀM VIỆ C HẾT MÌNH”

Best Regards

m4n0w4r


Authored by: Mario Hewardt
Duration: 2h 17m
Level: Advanced
Released: 12/6/2011
This is Part II of the Advanced Windows Debugging course – a deep dive into advanced debugging on Windows. Learn how to use the powerful Debugging Tools for Windows debuggers as well as the internals of key Windows components to reduce the amount of time to resolution for tough bugs.

Learn the internals of Windows and how to master the powerful Debugging Tools for Windows debuggers.

CONTENTS:

Thread Synchronization
Power Tools
Windows Error Reporting

Download here: http://www.fshare.vn/file/3XP57MZN0V/

Best Regards

m4n0w4r


Authored by: Mario Hewardt
Duration: 2h 6m
Level: Advanced
Released: 11/17/2011
Learn the internals of Windows and how to master the powerful Debugging Tools for Windows debuggers.

This course is a deep dive into advanced debugging on Windows. Learn how to use the powerful Debugging Tools for Windows debuggers as well as the internals of key Windows components to reduce the amount of time to resolution for tough bugs.

Contents:

Debugging Fundamentals 00:52:14
Heap Corruptions 00:38:14
Resource Leaks 00:36:06

Download here: http://www.fshare.vn/file/GXMT8DMK40/

Regards

m4n0w4r


This is the new year gift from FFF team!!!!

What's new in this version:
- Calling VTable properties and methods from some form to any other
  form now can be decompiled. For example if you change in Form1
  property of object in Form2 - it can be correctly decompiled (Native Code)
- Parameters of object method/property is now typicle. If object
  have parameters as boolean or single - it will be decompiled correctly:
  single as float variable, boolean as True/False) (Native Code)
- Decompile declaration of all types of array. Multifield arrays and
  arrays of object (array of Form or commandButton for example) also
  supported (Native Code)
- Decompile __vbaVar2Vec, __vbaAryMove msvbvm functions
- Italian language translation
- Parsing control array index in events
- Parsing function return value (P-Code)
- Help files (English and Russian) is updated. New topics writen:
  Opening file, Working with database, Saving the list of procedures,
  Jump to address, The main window, Viewing of code, Decompilation from offset,
  Language selection, Plugins
- Language files changed
- BugFix: Correctly calculate count of parameters in public sub's
- BugFix: Procedure analyzer and optimazer now correctly process second parameter in For command
- BugFix: Correctly process some types of VarType integer and long (Native Code)
- BugFix: Correctly detect end of some non-standard procedures in source mode (Native Code)

Download here: http://www.fshare.vn/file/JOUDRGG04N/

Regards
m4n0w4rThe WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2011 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Syndey Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 51,000 times in 2011. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 19 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.