Archive for the ‘OllyDbg tut_3’ Category

OllyDbg_tut3

Posted: September 4, 2008 in OllyDbg Tutorials, OllyDbg tut_3

I. Lời nói đầu

Hà Nội trời lạnh nhưng cũng không thể át được không khí hừng hực lửa tại triển lãm Giảng Võ.Hàng nghìn con người hò hét, lắc giật xé tan bầu không khí lạnh lẽo. Sau một đêm “phê” cùng R0ck, toàn thân mệt nhoài, cổ đau đến hôm nay mới đỡ tôi lại tiếp tục dành thời gian để hầu tiếp các bạn phần ba trong loạt tut về Ollydbg. Phần ba này sẽ tập trung giới thiệu tới các bạn ý nghĩa của các thanh ghi, các cờ thường được sử dụng trong quá trình crack hay reverse chương trình. Tôi sẽ cố gắng đúc kết lại sao cho các bạn dễ dàng tiếp cận nhanh nhất có thể… 0k13! L3t’s R0ck w1th m3 J

II. Giới thiệu chung

Thông tin được lưu giữ bên trong bộ vi xử lý trong các thanh ghi. Các thanh ghi được phân loại theo chức năng của chúng. Bộ vi xử lý dựa vào sự trợ giúp của các thanh ghi để thực thi một chương trình. Các thanh ghi được phân loại như sau : thanh ghi dữ liệu chứa dữ liệu cho một thao tác, thanh ghi địa chỉ chứa địa chỉ của lệnh hay của dữ liệu và thanh ghi trạng thái lưu trạng thái hiện thời của bộ vi xử lý. Đối với bộ xử lý 8086 có bốn thanh ghi dữ liệu công dụng chung, các thanh ghi địa chỉ được chia ra làm các thanh ghi đoạn, thanh ghi con trỏ, thanh ghi chỉ số; thanh ghi trạng thái còn được gọi là các cờ. Khi mới làm quen với các thanh ghi tôi khuyên bạn không nên học thuộc hết các chức năng của các thanh ghi liền một lúc, các bạn nên làm quen với các thanh ghi dần dần trong quá trình học cũng như trong lúc thực hành với Ollydbg.

III. Chi tiết về các thanh ghi và công dụng

1. Thanh ghi ESP :

Thanh ghi đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu tới các bạn đó chính là thanh ghi ESP (con trỏ ngăn xếp – Stack pointer). Thanh ghi này luôn trỏ tới đỉnh hiện thời của ngăn xếp. Các bạn xem hình minh họa dưới đây :

Download bài viết đầy đủ tại đây :

ollydbg_tut3