Archive for the ‘Fix Foxit Reader_Part2’ Category


Hôm nay tiếp tục phần 2 :
Mới được Merc share instant demo mới, nên làm tiếp cái movie nữa về fix FoxIt Reader. Phần trước ta mới bypass file pdf cấm copy và cấm take snapshot. Lần này tôi dùng một chương trình convert pdf và chọn tùy chọn là cấm cho in smilie. Cái cấm cho in này cũng ác thật, nếu trong trường hợp bạn có một tài liệu hay bằng pdf, đọc thấy thích và muốn in ra làm sách gối đầu giường nhưng ngặt nỗi bạn lại không thể in được……lúc này quả thật rất ức chế. Theo thông thường thì bạn sẽ tìm tới các trình remove protect cùa pdf còn tôi thì lại mày mò với FoxIt. Sau một hồi “nghịch” tôi cũng đã bypass và in thành công, do đó làm cái movie hướng dẫn các bạn thực hiện. Hi vọng nó giúp ích nhiều cho các bạn…. 🙂

Download movie ở đây:

http://www.4shared.com/file/62682052/df536fe5/Fix_FoxitReader_part2.html

Best Regards

kienmanowar