Archive for the ‘Fix Foxit Reader’ Category


Hôm nay, down được một cái pdf file. Dùng Foxit Reader để mở cho nó nhẹ vì thằng Acrobat Reader nhiều khi nặng và tốn tài nguyên quá. Đến lúc thử copy text thì nhận được cái Nag không thực hiện được vì file đã được protect. Bấm cái nút Snap-shot bên cạnh cũng văng Nag nữa luôn smilie . Thử lấy Olly ra vọc chơi, ai dè lại by pass được…tiện mới được Merc share Instant Demo nên quyết định làm cái movie về cách fix smilie … Cực kì đơn giản, nhiều người xem có khi còn chê là gà cũng nên lolz

Xem movie :

http://www.4shared.com/file/60113809/4d33715/Fix_FoxitReader_to_bypass_protected_pdf.html?dirPwdVerified=efeb2e94