Archive for the ‘Run TTProtect v1.05 in OllyDbg!’ Category


Đợt rồi bên Unpack.cn mới xuất hiện một cái tên rất lạ TTProtect. Tuy mới ra đời những không vì thế mà giang hồ đánh giá thấp về nó. Theo như nhận xét của Còm đại ca thì “Về cơ bản, tính năng của TTProtect có vẻ nhái lại của Themida/Winlic. Là đàn em, có vẻ nó có tính năng antidebug tốt hơn”. Công nhận thằng này cũng ác, thử đủ kiểu nhưng không làm sao run/attach được trong Olly:

1. Run unpackme và Attach vào Olly tèo.
2. Load program bình thường và run cũng tèo.

Sau một hồi nghịch ngợm config cái đống Plug-in để Anti-Debug, không hiểu thế nào mà cuối cùng cũng run được nó.

Mấy hôm nay chú UnRegistered! cứ hỏi “Sao anh bypass Anti-Debug được để run trong Olly thế? Chỉ cho em với”. Tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào, đành quay cái movie minh họa :

Download movie tại đây:

Run TTProtect in OllyDbg

Best Regards

kienmanowar