Archive for the ‘Uncategorized’ Category


Đợt rồi lọ mọ kiếm sample phục vụ cho một project nhỏ của mấy anh em trong team VReT, vô tình “nhặt” được một sample cũng hay hay, do:

 • Có nội dung liên quan chính trị,  khả năng sử dụng để targeted attacks.
 • Áp dụng CVE-2017-0199 để lây nhiễm mã độc lên máy nạn nhân.

Hash của sample: 7b65b7f4678e9b915640d41d38151621076d4f539b677b0e3f98971547d68fd0

Dùng file/ Trid để kiểm tra thông tin sample (để khẳng định chắc chắn nó là định dạng RTF):

file

Fig 1

trid

Fig 2

Thử chuyển đổi sang định dạng PDF để xem qua nội dung:

rtf_content

Fig 3

Đọc thấy nội dung chuẩn bị có vẻ công phu lắm…  107

Hiện nay, có hai công cụ của hai chuyên gia nổi tiếng dùng để phân tích file có định dạng RTF là:

Sử dụng rtfdump, sau khi parse file, công cụ phát hiện có object data được nhúng tại vị trí 1201:

rtfdump_1

Fig 4

Tiếp tục dùng rtfdump, lựa chọn vị trí 1201 để dump, thêm tùy chọn –H để decode và xem dưới dạng hexa, -i để in ra các thông tin liên quan tới object tại vị trí được lựa chọn:

rtfdump_2

Fig 5

Theo thông tin thì object được nhúng có định dạng là OLE file:

rtfdump_3

Fig 6

Sử dụng tùy chọn –d để dump, ta có được thông tin:

rtfdump_4

Fig 7

Như vậy, khi mở tài liệu này nó sẽ tự động kết nối và download một tập tin khác tại hxxps://cdn-gmirror.appspot.com/template.rtf. Thử download tập tin template.rtf (tính đến thời điểm viết bài):

rtfdump_5

Fig 8

Kiểm tra file vừa tải về, trid báo unknown còn file báo định dạng là HTML chứ không phải là RTF:

file_2

Fig 9

Mở file bằng một trình Text Editor, thấy đây là một VBScript, thực hiện việc gọi powershell để download file tại hxxps://tp-qbm.appspot.com/icon.png và lưu với tên là unikey.exe tại hai thư mục là “%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup” và “%ProgramData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup”:

VBScript

Fig 10

Thử download file tại hxxps://tp-qbm.appspot.com/icon.png, tính đến thời điểm viết bài thì file này không còn nữa:

icon_not_found

Fig 11

End.

m4n0w4r

Advertisements

Vẫn tiếp tục với chủ đề liên quan tới Unpack, phần tiếp theo này sẽ nâng độ khó thêm một chút. Phần này sẽ thực hành với hai unpackme, một file được packed bởi Crunch(5.0): bitarts_evaluation.c.exe và một được packed bởi tElock(0.98): UnPackMe_tElock0.98.exe. Ngoài mục tiêu chính là unpack và chạy được file, phần này còn giới thiệu thêm về kĩ thuật chuyển hướng IAT hay còn được gọi với thuật ngữ là IAT Redirection. Kĩ thuật này được sử dụng trong nhiều trình packer/protector, cho phép hủy một phần hay toàn bộ IAT, nhưng lưu lại một pointer trỏ vào vùng code riêng cho từng hàm API đã được chuyển hướng. Hai unpackme này tôi đã gửi kèm trong phần 26.

Download here:

https://mega.nz/#!D4lUyQQT!fT5Gaa1z4LBrGsOL5a8k4QCoIYwlIkEl4lAJi9HBv1I

Regards,

36

m4n0w4r


Packer tiếp theo để thực hành trong phần này là ASPack, khác với UPX, packer này tập trung hơn vào phần security, nó áp dụng các kĩ thuật nâng cao như self-modifying code nhằm làm cho việc đặt các breakpoint khó khăn hơn, … Tuy nhiên, cũng tương tự như với UPX, ta hoàn toàn có thể thực hiện manual unpack bằng cách sử dụng HWBP tại stack address. Target thực hành trong phần này là file UnPackMe_ASPack2.12.exe (được gửi kèm ở phần 26). Việc tìm OEP của target này cũng đã được đề cập trong phần 26, các bạn có thể đọc lại.

Trong phần này, thay vì sử dụng các công cụ để dump file như LordPE hay PETools, tôi sẽ sử dụng một Plugin được viết cho OllyDbg là OllyDump, xem như là thêm một tùy chọn trong việc thực hiện dump file sau khi đã tới được OEP.

Link download toàn bộ bài viết:

https://mega.nz/#!Ppd2FaaJ!kL-v7j8m0FfUNWa5CcB9LeHIQMTmFgqLSON007PLedI

Regards,

2016-04-21_18-33-26

 


Target: CrackMe v2.0

Author: Greedy Fly

1. Kiểm tra sơ bộ

 • Scan bằng DIE:
  • Compiler: không có thông tin.
  • Crypto: không có thông tin.
  • String: “Ok… Now It’s Registered!!!
 • Scan bằng ExeInfo:
  • Compiler: báo Unknown, nhưng nghi ngờ MASM.
 • Chạy thử:
  • Giao diện như hình, gồm ảnh có các quân cờ, textbox cho nhập Serial:

GreedyFly1

 • Nhập thử Serial bất kỳ, nhấn Check thì thoát luôn … doubt
 • Lấy thông tin Serial textbox bằng công cụ ResHacker:

GreedyFly2

Textbox này có ID là 104 (dec), chuyển sang hex là 0x68 (hex).

1. Phân tích crackme

Qua thông tin ở trên, tạm đoán tác giả cho hình bàn cờ chắc là có liên quan tới nước đi của quân cờ, nhưng cơ bản cờ vua trước đây tôi chỉ đánh cho vui, mà toàn đánh có đầy đủ tất cả các quân trên bàn cờ, nên nhìn vào cái kiểu bày quân giống như cờ thế trong cờ tướng như thế này thì chịu thua 107.

Vứt CrackMe vào IDA xem thử có được thêm thông tin gì không? Sau khi IDA analyze xong, tìm thông tin đoạn code liên quan tới việc sử dụng ID của textbox đã có được ở trên. Thường thì MASM sẽ dùng lệnh push ID, nên tại IDA nhấn Alt + T để tìm tất cả lệnh push 0x68

GreedyFly3

Tìm được 2 vị trí như trên hình, tới địa chỉ đầu tiên trước:

GreedyFly4

Đoạn code liên quan được rename và comment lại như trên hình. Sau lời gọi hàm SendMessageA thì thông tin serial nhập vào được lưu vào lpInputSerial, thanh ghi eax chứa độ dài của chuỗi Serial nhập vào. Độ dài của này được xử lý tại sub_0040148E đã được rename thành CheckSerLength. Đoạn code CheckSerLength như sau:

GreedyFly5

Với đoạn code trên tóm gọn lại có được như sau:

((Ser_len + 1) * 16 + 64) * 386 = 148224 --> Ser_len = 19

Vậy kết luận, chuỗi Serial nhập vào phải có 19 kí tự.

Giả sử, với chuỗi Serial nhập vào “a1b2c3d4e5f6g7h8i90”, sẽ qua được đoạn code trên và tới đoạn code kiểm tra như dưới đây:

GreedyFly6

Đoạn code như trong hình sau khi phân tích, debug đã được rename lại như trên. Sub_00402240 được rename thành Md5_Signature do khi vào trong sub này thấy dấu hiệu sau:

GreedyFly7

Nhìn quen quen, google lại cho chắc, có được thông tin tại Wiki (https://en.wikipedia.org/wiki/MD5) như sau:

//Initialize variables:
var int a0 := 0x67452301  //A
var int b0 := 0xefcdab89  //B
var int c0 := 0x98badcfe  //C
var int d0 := 0x10325476  //D

Sau bước khởi tạo MD5, crackme thực hiện sao chép chuỗi Serial nhập vào thông qua sub_00402280 (đã đổi tên thành MakeCopyOfSerial). Sau hàm này thì chuỗi Serial được lưu vào:

GreedyFly8

Mảng này sau đó được bổ sung thêm giá trị tại sub_004022F4 (đã đổi tên thành Hash) để tạo thành mảng gồm 64 bytes, sau đó được đem đi tính Hash:

GreedyFly9

Kết quả có được của CopyOfSerial là đầu vào cho thực hiện tính Hash như sau:

GreedyFly10

Chuỗi Hash sau khi tính được sẽ được chuyển sang dạng Hex (00401436 Convert2Hex) để so sánh với chuỗi Hex mặc định mà Crackme khai báo ban đầu là “7E9C7F1A62B7B93F34A6A6C16BCAA840“. Nếu không khớp sẽ exit luôn.

Với dạng crackme này, việc brute-force (tôi hay gọi là “tấn công bạo lực”boss) để từ chuỗi Hash mặc định tìm ra chuỗi có 19 kí tự ban đầu là điều rất khó. Hơn nữa, nếu làm như thế thì tác giả cũng chẳng ra đề kiều đánh đố như vậy làm gì. Vậy là phải tìm cách đánh cờ để tìm ra đáp án!!

Nhìn vào cái ảnh bàn cờ của Crackme cùng khả năng đánh cờ kém như tôi thì thôi cũng chào thua hell-yes-onion-head-emoticon. Tôi suy nghĩ thử tìm xem có trang nào online cho phép dựng lại bàn cờ này không và hi vọng cho dựng lại thì nó cũng chỉ ra cách đi. Loay hoay ngồi google một lúc, tìm được trang này: http://masterchessopenings.com/chess-analysis-program

Truy cập trang, sau đó Edit lại bàn cờ như trong cái ảnh mà crackme cho:

GreedyFly11

Sắp xếp xong bàn cờ như trên, chuyển qua phân Analysis có được thông tin các bước đi cờ như sau:

GreedyFly12

Suy nghĩ Serial có độ dài là 19 kí tự và chắc chỉ có các kí tự chữ cái và số, nên loại bỏ các dấu “+” đi, có được chuỗi sau “a4bxa4b5a3Nb4Ka1Nb3”. Nhập thử chuỗi này:

GreedyFly13

Done!36

Thật là vi diệu ….


Download the challenge and use DIE to check it:

csharp_die

Huh .NET, I hate it! 107 Looking for strings, i found some interesting:

csharp_tobase64

csharp_strings

Run the challenge, input key and press check button:

csharp_wrong

Open this challenge in .NET Reflector and go to entry point:

private static void Main()
{
  Application.EnableVisualStyles();
  Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
  Application.Run(new Form1());
}

Click on Form1() to open it:

public Form1()
{
  bb = base.GetType().GetMethod("MetMett", BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Static).GetMethodBody().GetILAsByteArray();
  byte num = 0;
  for (int i = 0; i < bb.Length; i++)
  {
    bb[i] = (byte) (bb[i] + 1);
    num = (byte) (num + bb[i]);
  }
  bb[0x12] = (byte) (num - 0x26);
  bb[0x23] = (byte) (num - 3);
  bb[0x34] = (byte) (num ^ 0x27);
  bb[0x45] = (byte) (num - 0x15);
  bb[0x57] = (byte) (0x47 - num);
  bb[0x7c] = (byte) (num ^ 0x72);
  bb[0x8d] = (byte) (num ^ 80);
  bb[0x9f] = (byte) (0xeb - num);
  bb[0xb3] = (byte) (0x6a + num);
  bb[200] = (byte) (0x24 - num);
  bb[220] = (byte) (num - 3);
  this.InitializeComponent();

In above code, i see that this code will be executed before calls InitializeComponent() – a method that shows the challenge GUI. I dont know what it does but i guess that it gets the body of MetMett method in byte array, save into bb and later use bb to calculate something.

Follow the InitializeComponent() method, then click on btnCheck_Click:

private void btnCheck_Click(object sender, EventArgs e)
{
  try
  {
    MetMetMet(this.txtAnswer.Text);
  }
  catch (Exception exception)
  {
    if (exception.InnerException == null)
    {
      MessageBox.Show(exception.Message, "Error");
    }
    else
    {
      MessageBox.Show(exception.InnerException.Message, "Error");
    }
  }
}

Follow MetMetMet method:

private static void MetMetMet(string sss)
{
  string str;
  byte[] bytes = Encoding.ASCII.GetBytes(Convert.ToBase64String(Encoding.ASCII.GetBytes(sss)));
  AssemblyName name = new AssemblyName("DynamicAssembly");
  TypeBuilder builder = AppDomain.CurrentDomain.DefineDynamicAssembly(name, AssemblyBuilderAccess.RunAndSave).DefineDynamicModule(name.Name, name.Name + ".exe").DefineType("RevKrT1", TypeAttributes.Public);
  MethodBuilder builder2 = builder.DefineMethod("MetMet", MethodAttributes.Static | MethodAttributes.Private, CallingConventions.Standard, null, null);
  TypeBuilder builder3 = AppDomain.CurrentDomain.DefineDynamicAssembly(name, AssemblyBuilderAccess.RunAndSave).DefineDynamicModule(name.Name, name.Name + ".exe").DefineType("RevKrT2", TypeAttributes.Public);
  builder3.DefineMethod("MetM", MethodAttributes.Static | MethodAttributes.Private, CallingConventions.Standard, null, new Type[] { typeof(byte[]), typeof(byte[]) }).CreateMethodBody(bb, bb.Length);
  Type type = builder3.CreateType();
  MethodInfo method = type.GetMethod("MetM", BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Static);
  object obj2 = Activator.CreateInstance(type);
  byte[] buffer2 = new byte[] { 1, 2 };
  method.Invoke(obj2, new object[] { buffer2, bytes });
  if (buffer2[0] == 1)
  {
    str = "Wrong";
  }
  else
  {
    str = "Correct!!";
  }
  ILGenerator iLGenerator = builder2.GetILGenerator();
  iLGenerator.Emit(OpCodes.Ldstr, str);
  iLGenerator.EmitCall(OpCodes.Call, typeof(MessageBox).GetMethod("Show", new Type[] { typeof(string) }), null);
  iLGenerator.Emit(OpCodes.Pop);
  iLGenerator.Emit(OpCodes.Ret);
  Type type2 = builder.CreateType();
  MethodInfo info2 = type2.GetMethod("MetMet", BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Static);
  object obj3 = Activator.CreateInstance(type2);
  info2.Invoke(obj3, null);
}

I see that, the btnCheck_Click pass input string to sss variable of MetMetMet, sss string is converted to Base64 String and saved into bytes. Then i see the comparison to show “Wrong” or “Correct!!” Nag.

Ok, next click to MetMett method, i get error:

csharp_error

Wtf, i dont know why!!after_boom Back to the Form1() method, i can confirm that the original bytes of MetMett method will be replaced at runtime to decode the method body. So we need to use dnSpy to debug this challenge to find the bb values at original and after calculate.

Open dnSpy, load challenge, set breakpoints same as the picture bellow:

csharp_dnspy

Press F5 to start, stop at the 1st bp, press F10 to step over. Go to locals window and find the value of bb (these values is the original bytes of MetMett method):

csharp_bbarray

Show bb array in the Memory Window:

csharp_bbinmem

Copy and Save all these bytes. Then, press F5 to continue and stop at the 2nd bp. The bb’s array values are replaced after calculate:

csharp_bbreplaced

Copy and Save all new values. Close dnSpy to stop debugging. Next, duplicate the challenge and use HxD (hex editor) to replace the original bytes of MetMett method by the calculated bytes like picture bellow:

csharp_hxd

Save file and close HxD. Re-open dnSpy and load new file, then click on MetMett method to decompile it:

private static void MetMett(byte[] chk, byte[] bt)
{
	if (bt.Length == 12)
	{
		chk[0] = 2;
		if ((bt[0] ^ 16) != 74)
		{
			chk[0] = 1;
		}
		if ((bt[3] ^ 51) != 70)
		{
			chk[0] = 1;
		}
		if ((bt[1] ^ 17) != 87)
		{
			chk[0] = 1;
		}
		if ((bt[2] ^ 33) != 77)
		{
			chk[0] = 1;
		}
		if ((bt[11] ^ 17) != 44)
		{
			chk[0] = 1;
		}
		if ((bt[8] ^ 144) != 241)
		{
			chk[0] = 1;
		}
		if ((bt[4] ^ 68) != 29)
		{
			chk[0] = 1;
		}
		if ((bt[5] ^ 102) != 49)
		{
			chk[0] = 1;
		}
		if ((bt[9] ^ 181) != 226)
		{
			chk[0] = 1;
		}
		if ((bt[7] ^ 160) != 238)
		{
			chk[0] = 1;
		}
		if ((bt[10] ^ 238) != 163)
		{
			chk[0] = 1;
		}
		if ((bt[6] ^ 51) != 117)
		{
			chk[0] = 1;
		}
	}
}

Wow doubt, i see the the simple xor calculation to check the value of bt[] array. So, to find the bt’s value, i also use xor loop like this:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
  int byte1[] = {16, 17, 33, 51, 68, 102, 51, 160, 144, 181, 238, 17};
  int byte2[] = {74, 87, 77, 70, 29, 49, 117, 238, 241, 226, 163, 44};
  char result[]={0};
  int i;

  for (i=0; i<(sizeof(byte1)/sizeof(int)); i++)
  {
    result[i] = byte1[i] ^ byte2[i];
  }

  printf("The result is: %s \n", result);
  return 0;
}

Compile and run this code, i get the Base64 string: ZFluYWFNaWM=. Use Base64 to decode this string, i get the flag: dYnaaMic.

Check the flag 36:

csharp_checkflag

End.

 


Open ReadMe file:

Reversing.Kr

Find The Password

By ezbeat

Use DIE to scan target:

hateintel_die

Result: Type: MACH, and compiler is GCC, so I guess that the author use MacOS to code and compile this challenge. I’ve never reversing target like this challenge before, … shame on me!! adore

I don’t know how to use the other tools to reverse this challenge, so i open it in IDA and let’s IDA analyze it. Go to main function at 0x00002224, I see the ARM instructions. Use Hex-Rays Decompiler plugin to gets pseudo code:

int __cdecl main(int argc, const char **argv, const char **envp)
{
char InputKey[80]; // [sp+4h] [bp-5Ch]@1
int Value_4; // [sp+54h] [bp-Ch]@1
signed __int32 Len_InputKey; // [sp+58h] [bp-8h]@1
signed __int32 i; // [sp+5Ch] [bp-4h]@1
char vars0; // [sp+60h] [bp+0h]@2

Value_4 = 4;
printf("Input key : ", argv, envp);
scanf("%s", InputKey);
Len_InputKey = strlen(InputKey);
Calculate((signed __int32)InputKey, Value_4);
for ( i = 0; i < Len_InputKey; ++i )
{
if ( (unsigned __int8)*(&vars0 + i - 0x5C) != validate_value[i] )
{
puts("Wrong Key! ");
return 0;
}
}
puts("Correct Key! ");
return 0;
}

Notice sub_232C, i renamed it to Calculate. The Calculate’s pseudo code:

signed __int32 __fastcall Calculate(signed __int32 Input_Len, int Value_4)
{
 int Loop_Size; // [sp+0h] [bp-14h]@1
 char *InputKey; // [sp+4h] [bp-10h]@1
 int i; // [sp+8h] [bp-Ch]@1
 signed __int32 j; // [sp+Ch] [bp-8h]@2

 InputKey = (char *)Input_Len;
 Loop_Size = Value_4;             // Loop_Size=4
 for ( i = 0; i < Loop_Size; ++i )
 {
  for ( j = 0; ; ++j )
  {
   Input_Len = strlen(InputKey);
   if ( Input_Len <= j )
    break;
   InputKey[j] = ProcessChar(InputKey[j], 1);
  }
 }
 return Input_Len;
}

Calculate function calls other function is sub_2494, i renamed it to ProcessChar. The Calculate function performs with the iteration loop is 4 times, each time it performs calculation loop on each character of input Key.

ProcessChar’s pseudo code is so simple:

int __fastcall ProcessChar(unsigned __int8 Input, int Value_1)
{
 int Input_Char; // [sp+8h] [bp-8h]@1
 int i; // [sp+Ch] [bp-4h]@1

 Input_Char = Input;
 for ( i = 0; i < Value_1; ++i )
 {
  Input_Char *= 2;
  if ( Input_Char & 0x100 )
   Input_Char |= 1u;
 }
 return (unsigned __int8)Input_Char;
}

Then the result of each character in InputKey is compared to each value of default table (i renamed to validate_value). In IDA, i found the values of validate_value[]:

hateintel_validate_value

validate_value = [0x44, 0xF6, 0xF5, 0x57, 0xF5, 0xC6, 0x96, 0xB6, 0x56, 0xF5, 0x14, 0x25, 0xD4, 0xF5, 0x96, 0xE6, 0x37, 0x47, 0x27, 0x57, 0x36, 0x47, 0x96, 0x03, 0xE6, 0xF3, 0xA3, 0x92]

Okay, i have all info to find the key!! 36

So here is the simple code to find the correct Key:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
  int defArray[29] = {0x44, 0xF6, 0xF5, 0x57, 0xF5, 0xC6, 0x96, 0xB6, 0x56, 0xF5, 0x14, 0x25, 0xD4, 0xF5, 0x96, 0xE6, 0x37, 0x47, 0x27, 0x57, 0x36, 0x47, 0x96, 0x03, 0xE6, 0xF3, 0xA3, 0x92};
  int i, j, k, ch, result, temp;
  char Flag[29]={0};

  result = 0;
  for (k=0; k<29;k++)
{
  for (i=32; i<128; i++)
  {
    ch = i;
    for (j=0; j<4; j++)
    {
      temp = ch*2;
      if (temp & 0x100)
        temp |= 1;
      ch = temp & 0xFF;
    }
    if (ch == defArray[result])
    {
      Flag[result] = i;
      result++;
    }
  }
}

  printf("Found Flag: \n %s", Flag);
  return 0;
}

Final Result:

hateintel_findkey

End.


Collaborative Breakpoint Manager for x64dbg.

slothbp

Download here:

https://github.com/x64dbg/SlothBP/

Regards,