Archive for the ‘OllyDbg_tut27’ Category


Lâu quá không viết lách gì, nhân tiện những ngày tháng nhàn cư vi bất thiện, ở nhà vợ nuôi, tôi lại lục lại bộ tutorial cũ ra viết tiếp cho nó mềm tay, trơn mồm :).

Trong phần trước, tôi đã cùng các bạn tìm hiểu tổng quan các bước cơ bản để thực hiện unpack một file, kèm theo đó là thực hành một số phương pháp/cách thức làm thế nào để tìm được OEP. Trong phần 27 này, tôi sẽ trình bày nội dung tiếp theo liên quan tới việc Dump file và Repair IATs.

OllyDBG_27

Download here:
https://mega.nz/#!ugcBHIyD!l9i8R9swmNkyLOtHo_QNNP_-Ss_z08DQnaDfz7YBvmQ

Pass để giải nén như đã đề cập ở phần 26, đó chính là OEP mà các bạn tìm được ở UnPackMe_tElock0.98.exe

Regards,
m4n0w4r