Archive for the ‘CodeBreakers Magazine Collections’ Category


Hôm nay, lục lại đống CD cũ, tìm thấy bộ sưu tập các bài viết trên CodeBreakers-Journal và CodeBreakers Magazine từ những năm 2003. Share lại lên đây coi như là kỉ niệm và để anh em download về đọc cho vui 🙂

CBJ_1_1_2004_Adding Imports by Hand.rar
CBJ_1_1_2004_Dracon_Adding_functions_to_any_program_using_a_DLL.pdf
CBJ_1_1_2004_Geddon_XP_SVCHOST_Reversed.pdf
CBJ_1_1_2004_Opic_Introductory_Primer_To_Polymorphism.pdf
CBJ_1_1_2004_Reverse_Engineering_the_Service_Control_Manager.pdf
CBJ_1_1_2006_Abril_VX_Reversing_II.pdf
CBJ_1_1_2007_Desnoyers_Tracing_for_Hardware.pdf
CBJ_1_1_2007_Mokbel_RCE_Profiling_Counterbalancing_the_Algo.this.Key.zip
CBJ_1_2_2004-Minesweeper Reversing.pdf
CBJ_1_2_2004_Biv_Replication_from_data_files.pdf
CBJ_1_2_2004_HolyFather_Hooking_Windows_API.pdf
CBJ_1_2_2004_HolyFather_UnseenNT.pdf
CBJ_1_2_2006_Kruse_Processless_Threads.pdf
CBJ_1_2_Abril_AsProtected_Notepad.pdf
CBJ_1_2_Abril_Unpacking_by_Code_Injection.pdf
CBJ_2_1_2005_Abril_VX_Reversing_III.pdf
CBJ_2_1_2005_Brulez_Scan33.zip
CBJ_2_1_2005_Nigurrath_Oraculumn.zip
CBJ_2_1_2005_Salihun_Embedded.pdf
CBJ_2_1_2005_Wang_Crypto.pdf
CBM_1_1_2006_Coding Smart and Dynamic Code.pdf
CBM_1_2_2006_Beginners Guide to Basic Linux Anti Anti Debugging Techniques.pdf
CBM_1_2_2006_Everything is Byte.pdf
CBM_1_2_2006_Examining Viruses.pdf
CBM_1_2_2006_Guide on how to play with processes memory.rar
CBM_1_2_2006_How to Write Your Own Packer.pdf
CBM_1_2_2006_Processless Applications.pdf
CBM_1_2_2006_Reverse Engineering Backdoored Binaries.pdf
CBM_1_2_2006_Reversing a Simple Virtual Machine.pdf
CBM_1_2_2006_Self Modifying Code.pdf
CBM_1_2_2006_Sharepad.pdf
CBM_3_1_2006_Webbit_Keygen_Injection.zip
Codebreakers-issue1-2003.zip
Codebreakers-issue2-2003.zip

Download here:
https://mega.nz/#!W41EHBoL!xxs8KvIVqGhm-V1m7f3aHGXw8atkag9fmMxpVTNzDgY

Regards,
m4n0w4r