OllyDbg_Tut17 !!

Posted: December 29, 2009 in OllyDbg Tutorials, OllyDbg_tut17

Không có gì để giới thiệu nhiều, ở phần 17 này chúng ta sẽ tập trung vào xử lý hai target: một crackme và một Share warez. Có thể nhiều bạn sẽ chê crackme, nhưng thú thực là ngày xưa khi bập bẹ Cracking tôi đâu có dám chơi Soft thật đâu. Tôi đi theo trường phái của đại ca Moon, ban đầu thì cứ crackme mà luyện dần dần mới thử sức trên các phần mềm thật. Đơn giản là vì crackme nhỏ nhẹ, có các level khác nhau, thường là không pack và thuật toán có đủ các thể loại trên trời dưới đất. Còn Soft thật thì nhiều khi xử lý xong cũng có dùng mấy đâu . Vài lời tâm sự thế là đủ rồi ….

Download here:
http://www.mediafire.com/download.php?wjdmk5yzmmz

Best Regards
kienmanowar

Comments
  1. Duy says:

    link die roi a oi.. cho e xin link moi di a

  2. Biên says:

    Xin link mới đi ad ơi. Link trên die rồi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.