Archive for May, 2009


Xem trên imdb thấy toàn diễn viên nổi tiếng như Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Sylvester Stallone, Jet Li v..v.. Xem cái poster trông hoành tráng phết!!

expendables-poster-750x1110

Cúm H5N1 :))

Posted: May 4, 2009 in OllyDbg Tutorials
Tags:

Sáng sớm đã được trận cười vỡ bụng, càng xem càng thấy buồn cười :)). Đang uống cốc nước mà tí thì sặc khà khà..

bkav_h5n1

Đồng chí nào làm quả ảnh này độc đáo phết :d