Archive for the ‘My Tutorials’ Category


Recently, I’ve supported a foreign friend on Twitter during the analysis one of GuLoader (or CloudEyE) variant sample. Although, he have read these articles (1, 2) but still stuck and I know that feeling.

The discussion between us was quite long, finally I sent him my quick analysis so that he can read and follow. Now, I put the analysis that we discussed on this blog hoping it will help others like him.

1. Get the GuLoader’s shellcode

(more…)

Tôi đọc được bài viết này https://isc.sans.edu/diary/25158 của ông Didier Stevens thấy hay nên viết lại.

Sử dụng công cụ oledump.py để kiểm tra xem tài liệu có chứa macro hay không:

Theo kết quả trên hình, tài liệu này có chứa VBA code. Xem thử nội dung của VBA code này thì thấy sẽ thực hiện lấy nội dung của object qmhxyrgkymtfz để gán cho các biến

(more…)

Chal7

Escape Room

emo_popo_cholerBài Write-up cho Chal7 của Flareon 4.

Download here: Chal7.writeup

Regards,

 


Bài write-up cho Chal6 của FlareOn 4.

Download here: Chal6_writeup

Regards,


Đợt rồi lọ mọ kiếm sample phục vụ cho một project nhỏ của mấy anh em trong team VReT, vô tình “nhặt” được một sample cũng hay hay, do:

  • Có nội dung liên quan chính trị,  khả năng sử dụng để targeted attacks.
  • Áp dụng CVE-2017-0199 để lây nhiễm mã độc lên máy nạn nhân.

Hash của sample: 7b65b7f4678e9b915640d41d38151621076d4f539b677b0e3f98971547d68fd0

Dùng file/ Trid để kiểm tra thông tin sample (để khẳng định chắc chắn nó là định dạng RTF):

(more…)