Archive for the ‘OllyDbg_tut18’ Category

OllyDBG_tut18!!

Posted: January 2, 2010 in OllyDbg Tutorials, OllyDbg_tut18

Ở phần 17, tôi có đề cập tới kĩ thuật tìm kiếm đoạn code quan trọng dựa vào Window Messages, cụ thể là sử dụng WM_KEYUP.  Để có thể bắt được thông điệp WM_KEYUP thì chúng ta phải nhờ đến một hàm API qua trọng của Windows là TranslateMessage. Chức năng và công dụng của hàm này thế nào thì các bạn tự tìm hiểu nhé. Ở bài viết này, tôi  sẽ cùng các bạn thực hành trên target – là một crackme được code bởi lão StzWei (trong CrackLatinos Team thì lão này cũng thuộc dạng tay to J). Về cơ bản kĩ thuật để cập trong bài này cũng không có gì mới, lý thuyết về nó nằm ở phần Conditional Log BreakPoints trong bài 11 và phần Message BreakPoints trong bài 12, chúng ta luyện lại để cho thuần thục hơn mà thôi. Ngoài ra có kèm thêm một target nữa để các bạn tự làm và tự đúc rút kinh nghiệm cho mình, đồng thời nó cũng là chìa khóa để unlock phần 19 kế tiếp lolz …. N0w let’s g0……

Download here:
https://mega.nz/#!fkkFSQRZ!uMEln6tXXPx-C43yVrAj8NkdAwgknCERqvmlALuXO1k

Best Regards
kienmanowar