Posts Tagged ‘Security’


Mới đây, một người bạn nước ngoài thông báo cho tôi về sample có nội dung từ “Bộ Công Thương” gửi tới “Tập đoàn Dầu khí Việt Nam” như sau:

Bạn còn nhắn tôi : “APT có vẻ thích Việt Nam nhỉ!!” …Tôi không biết là mình nên vui hay nên buồn 😀

(more…)

Nhờ người em hỗ trợ, tôi có được một sample mới c580d77722d85238ed76689a17b0205b4d980c010bef9616b8611ffba21b142e sử dụng CVE-2017–11882. Sample này có thay đổi chút về OLE object, init_key để decrypt binary, cũng như các dropped binary so với mẫu tôi đã viết tại đây https://kienmanowar.wordpress.com/2018/11/08/la-1937cn-hay-oceanlotus-hay-lazarus/


(more…)

Hôm nay, tình cờ lướt twitter của @DissectMalware, tôi có đọc được một mẹo nhỏ hỗ trợ để lấy được toàn bộ malicious script.

Link sample: hxxps://www.hybrid-analysis.com/sample/4991e2bf6c1384c9077366f9bebf159001e5ba922e9b615cf8a331c69efab586?environmentId=120

Thông qua HxD biết được đây là OLE Compound File:

(more…)

1. Tìm VBA code

Hôm rồi, một người bạn bên ARTeam có gửi cho tôi một sample, có vẻ lại nhắm vào ai đó tại VN:

Sample này có dạng MIME :

Mở bằng Notepad++ và tìm dòng “Content-Location”, tôi có được thông tin sau:

(more…)

Vô tình bắt gặp trên twitter của @blu3_team (Tôi không rõ sao acc này lại rất hay có được những mẫu target vào VN), tôi tò mò muốn biết kĩ thuật đằng sau nó là gì bởi tôi thấy nó tương tự như một bài mà tôi đã đọc https://medium.com/@Sebdraven/malicious-document-targets-vietnamese-officials-acb3b9d8b80a, và vì xem comment, người nghi ngờ là OceanLotus, người khẳng định là 1937CN Team

Xin lỗi vì bài viết khá dài, tôi cũng không biết làm thế nào để cho nó ngắn hơn :D, nếu bạn không có thời gian để đọc hết thì bấm một like rồi chuyển trang khác. Phần tôi, một là do tôi thích viết, mặt khác cũng là cách tôi tự rèn kĩ năng … phần nữa là vì tôi biết rằng chỉ khi mình thực sự bắt tay vào phân tích mới thấy nó khác xa với những gì mình đọc bằng mắt và tưởng tượng….(more…)

Course Overview

CS-6V81 is a graduate level, research oriented, system and software security course.

The goal of this course is to explain the low-level system details from compiler, linker, loader, to OS kernel and computer architectures, examine the weakest link in each system component, explore the left bits and bytes after all these transformations, and study the state-of-the-art offenses and defenses.

The learning outcome is students shall be able to understand how an attack is launched (e.g., how an expoit is created), and how to do the defense (e.g., developing OS patches, analyzing the binary code, and detecting intrusions)

In particular, we will cover

  • Memory exploits. We will investigate the unsafe but widely used system programming language C, cover typical vulnerabilities such as buffer overflows, format strings, integer overflows, etc. How to create robust shell code using such as ROP, HeapSpray.
  • OS Kernel Internals. What’s the behavior when a program is running on top of OS. Why we use paging. How virtual to physical address translation is performed. How MMU (e.g., TLB) helps this. How OS manage files, and disks. How can we model the program behavior when sitting at OS layer. We will use both Linux and Windows as working kernel.
  • Linker and Loader Internals. How a program can be dynamically linked, and what an attacker can do to cheat the system and meanwhile what we can do to protect the system.
  • Kernel-level Defense, how can we defend against the common exploits, techniques including such as ASR, and DEP, NX-bits.
  • User-level Defense. Safe library, Compiler extension, Binary Transformation/Rewriting, Runtime Verification.
  • Binary code reverse engineering. Static binary code analysis. Dynamic Binary code instrumentation. Data flow analysis, and control flow analysis. Malware packing and unpacking.

The class will also have a heavy-hands on project. Students could choose either to perform research (will work on a semester-long research topic of their choosing), or perform an engineering project.

Link : http://www.utdallas.edu/~zhiqiang.lin/spring2012.html

Regards,

m4n0w4r