Fix FoxIt Reader to by pass protected pdf file

Posted: September 3, 2008 in Fix Foxit Reader, My Tutorials

Hôm nay, down được một cái pdf file. Dùng Foxit Reader để mở cho nó nhẹ vì thằng Acrobat Reader nhiều khi nặng và tốn tài nguyên quá. Đến lúc thử copy text thì nhận được cái Nag không thực hiện được vì file đã được protect. Bấm cái nút Snap-shot bên cạnh cũng văng Nag nữa luôn smilie . Thử lấy Olly ra vọc chơi, ai dè lại by pass được…tiện mới được Merc share Instant Demo nên quyết định làm cái movie về cách fix smilie … Cực kì đơn giản, nhiều người xem có khi còn chê là gà cũng nên lolz

Xem movie :

http://www.4shared.com/file/60113809/4d33715/Fix_FoxitReader_to_bypass_protected_pdf.html?dirPwdVerified=efeb2e94

Comments
 1. Paul Lanter says:

  Nice tutorial, though i cannot read vietnamese (?), i can sort of guess the actions you are trying to explain. My question: i like the colorscheme in your Ollydbg (‘READbg’), are you using a special modified ollydbg for this, or is it done using regular plugins ?

  thanks, Paul

 2. kienmanowar says:

  @Paul Lanter: Thanx for your commenting 🙂

  You can find the scheme that i use at http://ollydbg.de/schemes.htm. The scheme was proposed by Alex from Italy. My OllyDBG was modified by CA (REA Admin) for internal use 🙂

  Thanx and Regards
  m4n0w4r

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.