Posts Tagged ‘hunter’


Bài phân tích chương trình và thực hiện keygen bởi tác giả The_hunter, đăng trên diễn đàn REA vào năm 2009.

Program : Keygen Elecard MPEG Player Version 5.6
Home page: http://www.elecard.com/
Description : A music player program for Windows.
Tools       : OllyDbg v1.10, PEiD, MD5hasher, Microsoft Visual Basic 6.0. Difficult     : Easy
Packer/Protector/Compiler : None/None/ Microsoft Visual C++ 6.0.
Objective : Keygen
Cracker : The_hunter

Download: http://www39.zippyshare.com/v/24283529/file.html

Regards,
m4n0w4r