Posts Tagged ‘Artwiz font’


Sau một hồi lọ mọ và hỏi 0day, cuối cùng cũng cài được cái Artwiz font cho BackTrack. Kết quả trông thật mượt mà thanh thoát 😀

done

PS: Rảnh rỗi sẽ tổng kết lại quá trình cài đặt ^^