Archive for the ‘Olly Schemes-Căn chỉnh màu cho Olly’ Category


Đợt rồi tôi nhận được một số câu hỏi liên quan tới việc làm sao để cho Olly hiện thị các đoạn code với màu sắc rõ ràng. Trước nay tôi toàn tự manual edit, sau đó kiểm nghiệm lại cho tới khi đạt được điều mình ưng ý. Đợt rồi qua site của  Oleh Yuschuk tôi tình cờ thấy có thêm phần Schemes nói về cách căn chỉnh màu trong Olly, các bạn có thể tham khảo thêm tại đây (http://ollydbg.de/schemes.html).

Màu sắc mà tôi đang sử dụng là cái này :

[Colours]
Scheme[*]=10,14,16,0,5,13,17,13
Scheme name[*]=Alex black[Syntax]
Commands[*]=10,11,12,14,10,13,10,48,48,2,110,0,0,0
Operands[*]=0,73,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
Scheme name[*]=Alex black