Future ….

Posted: October 13, 2018 in Uncategorized

Vẫn còn đang dang dở…. khi nào vui vui tôi sẽ public 😀

future_tuts

Comments
  1. Shin says:

    Chờ mãi chưa thấy anh vui vui :)))

  2. kienmanowar says:

    Cổ Long luận có đoạn “Sung sướng vốn là thứ gi rất kì quái, không hề vì mình chia cho người khác mà bị ít đi. Có lúc ta chia cho mọi người càng nhiều chừng nào, mình được lại càng nhiều chừng đó”

    Thế nên, cái vui vui đó cũng phải có thời điểm … 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.