Archive for December 26, 2014

Bức Tường – Men say

Posted: December 26, 2014 in Uncategorized
Tags: ,

Men say, nằm trong album mới nhất của ban nhạc Bức Tường có tên “Đất Việt”. Nghe một lần là thấy lâng lâng….

“Người từ miền xuôi lên
Thử làm bạn với núi cao
Liêu xiêu bên vách đá chân chưa quen vượt đèo
Nghỉ tạm bên suối vắng, vốc nước khoát cho quên mỏi mệt
Nao nao mùi hương rừng dẫn lối.

Dặn lời vực chênh vênh
Liều nhìn xuống dưới chân
Chơi vơi và nao nao nghe tim đập lạ lùng
Đường chỉ vài quăng dao cheo leo cũng sẽ quen dần thôi
Chợ chiều xế bóng đợi dưới núi

Có dáng ai xòe váy mới
Ô nước da sao trắng ngần
Níu chân khách miền xuôi
Quý người uống mềm môi
Nâng lên bát rượu ngô uống một hơi bắt tay làm bạn
Lâng lâng trên tầng mây nghe lời ca vút bay cùng tiếng sáo

Người từ miền xuôi lên
Để lòng nơi núi cao.
Ưng nhau lại lên chơi như ai đã ngỏ lời
Đường đèo vẫn chênh vênh cheo leo cũng sẽ quen dần thôi
Nao nao mùi hương rừng dẫn lối…”