Archive for July 12, 2014


Bài viết phân tích và keygen chương trình Nitro PDF Professional 6.0.3.1 của tác giả so61pi, đăng trên diễn đàn REA năm 2010.

Target : Nitro PDF Professional 6.0.3.1
Home Page : http://www.nitropdf.com/
Tools : PEiD, .NET Reflector 6.1.0.11, OllyDbg 1.1, WinASM.
Packer/Protector/Compiler : None/None/ Nothing found (PEiD).
Objective : Keygen.
Author : so61pi REATeam.


Download here:
http://www54.zippyshare.com/v/35516658/file.html

Regards,

m4n0w4r


“Promotion (từng là một sân chơi rất hay của REA), nơi BQT REA đưa ra những thử thách để tìm kiếm những bạn trẻ có khả năng”

Bài viết tham gia Promotion Chance I – New Year 2010 của tác giả The_hunter.

Program : Driver Checker 2.7.4
Home page : http://www.driverchecker.com/
Download : http://www.driverchecker.com/
Description : Driver Checker will repair more than 98% of device driver problems, such as broken drivers, blue screen, and comprehensively improve its potential performance
Tools : OllyDbg v1.10, PEiD, RADASM. Difficult : Normal  Packer/Protector/Compiler : None/None/ Borland Delphi 6.0 – 7.0
Objective : Keygen
Cracker : The_hunter

Download here: http://www1.zippyshare.com/v/53708182/file.html

Regards,

m4n0w4r


Bài phân tích chương trình và thực hiện keygen bởi tác giả The_hunter, đăng trên diễn đàn REA vào năm 2009.

Program : Keygen Elecard MPEG Player Version 5.6
Home page: http://www.elecard.com/
Description : A music player program for Windows.
Tools       : OllyDbg v1.10, PEiD, MD5hasher, Microsoft Visual Basic 6.0. Difficult     : Easy
Packer/Protector/Compiler : None/None/ Microsoft Visual C++ 6.0.
Objective : Keygen
Cracker : The_hunter

Download: http://www39.zippyshare.com/v/24283529/file.html

Regards,
m4n0w4r