Archive for September 6, 2013

Unpack.CN Ebooks!!

Posted: September 6, 2013 in Uncategorized

Hi all,

Hôm nay, rảnh rảnh ngồi lục lọi đống tài liệu, thấy có hai cuốn Ebooks năm 2007, 2008 của Unpack.CN. Thực ra nó không phải là ebook theo lối truyền thống như mọi người nghĩ, mà nó chỉ là file tổng hợp những bài viết trên trang Unpack.CN, được sắp xếp theo chủ đề và cơ bản là giá trị tham khảo của nó vẫn còn 🙂

Linkdownload:

UpK2007EBook: http://www27.zippyshare.com/v/46073174/file.html

UpK2008EBook: http://www27.zippyshare.com/v/82549037/file.html

Regards,