Archive for July 31, 2013


Hi all,

Hôm nay, tôi upload một bài viết được thực hiện vào tháng 12.2005 của một lão mà nhắc tới thì chả ai biết :))

Mở đầu bài viết như sau: “Chào các bạn, hiện nay có nhiều bản OllyDBG con lai so với bản gốc được pub từ http://www.ollydbg.de có thể kể như: OllyDBG-RE-Pair v0.6 của Crudd [RET], OllyShadow, OllyDiY, flydbg, ODbyDYK, SiceDBG, ollyhacnho J!. Thực sự mà nói thì các phiên bản Olly con lai đều bắt nguồn từ vụ phát hiện một lỗi của OllyDBG được Armadillo khai thác triệt để bằng cách dùng hàm OutputDebugStringA send một xâu ký tự dạng “%s%s%s” bad formatted để cho Olly nguyên thuỷ crash chơi J., và nguyên nhân thứ hai là một số soft khác detect được nguyên tắc attach của Olly nên khi phát hiện có một process tìm cách attach mình thì lập tức patch kernel làm treo máy ngay.”

Download here:

http://www13.zippyshare.com/v/52930064/file.html

Regards,