Dế mèn – TheWall!! (Nghe để nghĩ)

Posted: January 20, 2010 in Dế mèn-TheWall, Music
Tags:

Trời vén mây nhìn xuống,gió hắt cơn mưa phùn
Đành tiễn đưa chàng Dế, dù một thời buồn phiền chưa nguôi
Làn gió man mác, đàn kiến chập chùng,chập chùng
tiễn đưa Dế mèn sang bên kia thế gian

Thời dế non hợm hĩnh,thich rong chơi phiêu bạt
cậy sức đôi càng to,chẳng coi ai chung quanh ra sao
nào ai khuyên răn dế cũng gật gù,nhưng rồi:
nước đổ lá khoai,nước đổ lá khoai

thời dế non háu đá, có muốn ai hơn mình
nào biết đâu trời cao, phận “cạn tàu ráo máng”

thì thôi dế ơi cũng đã cạn rồi một thời
thứ tha cuối cùng,tiễn đưa cuối cùng

muôn loài rộng lòng tiễn đưa chàng dế
sinh thời”bướng mệnh”càng to hiếu chiến
tha lỗi lầm xưa nào đâu khó nhọc
nhỏ giọt nước mắt tiễn đưa thôi khép lại

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.