REA-cRaCkErTeAm Tutorials (Old Book)!

Posted: January 16, 2010 in REA-cRaCkErTeAm Tutorials

Sau một thời gian tương đối dài tổng hợp và biên soạn , cuối cùng thì quyển REA-cRaCkErTeAm Tutorials cũng được hoàn thành. Đây có thể nói là một bộ tut khổng lồ của REA dày 517 trang , bao gồm 25 crackme tuts 113 crack soft tuts. Bộ tut này được xây dựng theo mục lục tiện cho việc tra cứu , tham khảo. Các bài viết rất tỉ mỉ , rõ ràng trong việc xác định điểm cần tìm để tiến hành crack cũng như phân tích các đoạn code Asm để từ đó tiến hành Keygen theo một ngôn ngữ lâp trình nào đó (mà cụ thể trong bộ tut này là VC++). Bộ tut sử dụng chủ yếu là các bài của Anh Moon , ngoài ra còn có của hoadongnoi và tôi 😀 , mặc dù đã rất cố gắng để thực hiện nhưng trong quá trình làm không thể không tránh khỏi sai sót , mong mọi người bỏ quá cho 😛 . Tham vọng thì rất nhiều nhưng sức chẳng được bao nhiêu 🙂

Download here : http://www.mediafire.com/download.php?g3yogfmcy2z

07/03/2005
–== kienmanowar ==–

PS: Sách được biên soạn từ năm 2005, tính ra tới giờ được hơn 4 năm nhưng nó vẫn còn giữ nguyên giá trị tham khảo!!

Comments
 1. so61pi says:

  Tut này em download về từ REAonline.net lâu rồi, có điều, cho em hỏi, trong bộ tut có cái crackme là Flasher, do cụ Moonbaby crack bằng OllyDBG bằng cách tìm chuỗi “Incorrect…”, nhưng lúc em load vào IDA Pro 5.5 thì không thấy chuỗi đó nữa. Vậy làm thế nào cho nó hiện lại mấy chuỗi đó.

  À, sao dạo này REA vào không được anh ạ ?

 2. kienmanowar says:

  REA vẫn vào bình thường mà em!

  Chà cái crackme đó khá lâu rồi, em hỏi làm anh phải lục lại trên crackmes.de. Anh dùng Olly của anh thì nó nằm ở đây :

  00444531 |. /75 1B jnz short 0044454E
  00444533 |. |BA B4454400 mov edx, 004445B4 ; ASCII “Crackme (1) – REGISTRED”
  00444538 |. |A1 44684400 mov eax, dword ptr [446844]
  0044453D |. |E8 A2F8FDFF call 00423DE4
  00444542 |. |B8 D4454400 mov eax, 004445D4 ; ASCII ” —=== That is correct! ===—“,CR,” GOOD JOB!”,CR,”Send me the correct key at flasher@flash.ro
  00444547 |. |E8 60FBFFFF call 004440AC
  0044454C |. |EB 10 jmp short 0044455E
  0044454E |> \8B87 D0020000 mov eax, dword ptr [edi+2D0]
  00444554 |. BA 58464400 mov edx, 00444658 ; ASCII “Incorrect…”
  00444559 |. E8 86F8FDFF call 00423DE4
  0044455E |> 33C0 xor eax, eax
  00444560 |. 5A pop edx
  00444561 |. 59 pop ecx
  00444562 |. 59 pop ecx
  00444563 |. 64:8910 mov dword ptr fs:[eax], edx
  00444566 |. 68 88454400 push 00444588
  0044456B |> 8D45 E8 lea eax, dword ptr [ebp-18]
  0044456E |. E8 99F3FBFF call 0040390C

  Còn nếu anh dùng IDA của anh thì nằm ở đây (bản anh dùng vẫn là 5.2 nhé 🙂 ):

  CODE:004445B4 43 72 61 63 6B 6D 65 20+ szCrackme1-REGISTRED db ‘Crackme (1) – REGISTRED’,0
  CODE:004445B4 28 31 29 20 2D 20 52 45+ ; DATA XREF: sub_44445C+D7o
  CODE:004445CC FF FF FF FF 7A 00 00 00 dd 0FFFFFFFFh, 7Ah
  CODE:004445D4 20 20 20 20 20 20 20 20+ sz—Thatiscorrect— db ‘ —=== That is correct! ===—‘,0Dh,’ GOOD JOB!’,0Dh,’Send me th’
  CODE:004445D4 20 20 20 2D 2D 2D 3D 3D+ ; DATA XREF: sub_44445C+E6o
  CODE:004445D4 3D 20 54 68 61 74 20 69+ db ‘e correct key at flasher@flash.ro‘,0
  CODE:0044464F 00 align 10h
  CODE:00444650 FF FF FF FF 0C 00 00 00 dd 0FFFFFFFFh, 0Ch
  CODE:00444658 49 6E 63 6F 72 72 65 63+ szIncorrect___ db ‘Incorrect…’,0 ; DATA XREF: sub_44445C+F8o

  PS: Tuy nhiên IDA thì em phải có tí thủ thuật mới hiện ra được.

  Best Regards
  m4n0w4r

 3. thanhdat33 says:

  sao tút này mình download mà lại tàon bị out thôi nhỉ.Bạn Kiên upload lại đi

 4. so61pi says:

  Anh có thể chỉ dẫn hoặc gợi ý tí về cách làm được không ạ?
  Em cảm ơn. :->

 5. Ha Noi says:

  Anh oi, cac phan mem kia cu qua roi, anh con thi post len cho bon em voi!
  May tinh dang bi loi nen em ko danh duoc dau nen anh thong cam.
  Em cam on.

 6. kienmanowar says:

  Từ năm 2005 đến giờ, không còn nữa em ơi. Đống CD từ ngày xưa cũng bị mất và thất lạc hết rồi 😀

  Regards

 7. CuChui says:

  Bro Kiemma có thể cho mình xin nick yahoo để trao đổi tí được không ah

 8. tarequlhassan says:

  Anyone have the book? REA-cRaCkErTeAm Tutorials?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.