Archive for September 22, 2008

OllyDbg_tut11

Posted: September 22, 2008 in OllyDbg Tutorials, OllyDbg tut_11

Một cái đầu lạnh để vững vàng, một trái tim đỏ lửa để yêu và làm việc hết mình!

I. Giới thiệu chung

Chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong phần 11 của loạt bài viết về OllyDbg. Lần trước, khi release phần 10 trên hai site : REA(reaonline.net)HVA(hvaonline.net) nhận thấy lượng download rất nhiều, chứng tỏ rằng các bài viết của tôi vẫn được các bạn quan tâm và ủng hộ. Đó chính là nguồn động viên lớn cho tôi để tôi tiếp tục viết tiếp các phần tiếp theo.Tiện đây tôi cũng xin lan man một chút, trước đây tôi cũng đã từng có một thời gian tham gia việc training và được quen biết với những đồng nghiệp mà sau này vẫn là những anh em tốt của tôi, lúc đó mặc dù công việc của chúng tôi là giảng dạy kiến thức cho người khác nhưng người sếp (người anh cả của chúng tôi) đã định hướng cho chúng tôi rằng: “Chúng ta đứng trên bục giảng không có nghĩa chúng ta tự coi mình là thầy của người khác, không có nghĩa chúng ta là người hiểu biết hơn những người đang ngồi nghe chúng ta nói, mà chúng ta chỉ là những người truyền đạt lại những kiến thức mà chúng ta biết, khơi gợi cho học viên khả năng tự tìm tòi và tự nghiên cứu.Quan hệ giữa học viên và giảng viên là quan hệ hoàn toàn bình đẳng, mọi vấn đề được đem ra trao đổi thẳng thắn theo phương pháp phản biện như thế mới tạo tâm lý thoải mái cho người học, khiến cho buổi học không phải là nơi truyền đạt kiến thức theo kiểu một chiều như những gì chúng ta thấy trên các trường lớp ở Việt Nam”.

Qua loạt tuts này cũng vậy, kiến thức tôi truyền tải cho các bạn chưa chắc đã đúng 100%, đó chỉ là những gì cá nhân tôi tích lũy được và truyền tải lại cho các bạn, cho nên nếu trong quá trình các bạn đọc thấy có những kiến thức nào tôi viết sai hoặc chưa đúng thì cứ góp ý thẳng thắn, vì như thế mới chứng tỏ các bạn thật sự quan tâm tới bộ tài liệu này. Ở phần trước tôi đã giới thiệu sơ qua về cách thiết lập BP, các thao tác thông qua command bar để đặt các bp với các lệnh BP và BPX, cung cấp thông tin về việc đặt memory bp và cách xử lý để có thể đặt bp nếu như chương trình sử dụng cơ chế anti-bp. Trong phần 11 này các bạn sẽ tìm hiểu thêm về các dạng Break Points khác như Hardware Breakpoints, ConditionalMessage BreakPoints, những điều thú vị đang nằm ở phía trước…. N0w….L3t’s G0!!!!!!!!!

II. BreakPoints in OllyDbg

1.Hardware Breakpoints :

Hardware Breakpoint là gì nhỉ? Tự nhiên nếu có ai hỏi tôi một câu hỏi như vậy chắc tôi cũng không biết phải giải thích thế nào. Ngay cả trong bài viết của lão làng Ricardo Navarja cũng không giải thích chi tiết về nó. Vậy là phải tự mình tìm hiểu rồi, đọc trong help file của Olly thì chỉ nhận được một chút thông tin như sau :

Hardware breakpoint (available only when running Debugger under Windows ME, NT, 2000 or XP). 80×86-compatible processors allow you to set 4 hardware breakpoints. Unlike memory breakpoint, hardware breakpoints do not slow down the execution speed, but cover only up to 4 bytes. OllyDbg can use hardware breakpoints instead of INT3 when stepping or tracing through the code.

Điều đầu tiên ta thu thập được qua đoạn này là Hardware breakpoint (viết tắt HWBP) không thể sử dụng được nếu như bạn dùng Olly trên môi trường Windows 98. Điều thứ hai là chúng ta được phép thiết lập tới 4 HWBP, so với Memory BP là quá đã rồi vì như ta đã biết tại một thời điểm Olly chỉ cho phép có duy nhất một memory bp. Thêm vào đó HWBP không làm châm quá trình thực thi của chương trình. Điều cuối cùng ta nhận được là HWBP không sử dụng INT3, vậy thì nó sử dụng lệnh gì để dừng sự thực thi của chương trình?? Chúng ta tiếp tục tìm hiểu thêm vậy J. Đi lòng vòng một hồi tôi cũng có thêm được một chút thông tin: HWBP được hỗ trợ trực tiếp bởi CPU, sử dụng một số thanh ghi đặc biệt hay còn được gọi là debug registers. Có bốn thanh ghi đó là : DR0, DR1, DR2, DR3, bốn thanh ghi này sẽ được sử dụng để lưu giữ những địa chỉ mà ta thiết lập HWBP. Điều kiện của mỗi break points để cho dừng sự thực thi của chương trình lại được lưu trong một thanh ghi đặc biệt khác là CPU register, đó là thanh ghi DR7. Khi bất kì một điều kiện nào thỏa mãn (TRUE) thì processor sẽ quăng một exception là INT1 (khà khà vậy là nó dùng INT1 nhé) và quyền điều khiển lúc này sẽ được trả về cho trình Debug của chúng ta. Có bốn khả năng để dừng sự thực thi của một chương trình :

 1. Khi một câu lệnh được thực thi.
 2. Khi nội dung của memory có thay đổi (modified).
 3. Khi một ví trí memory được đọc ra hoặc được cập nhật(updated).
 4. Khi một input-output port được tham chiếu tới. (cái này tôi cũng chưa tìm hiểu).

Khả năng của tôi cũng chỉ biết giải thích đến như thế, các bạn muốn tìm hiểu thêm vui lòng tìm đọc các tài liệu khác. Bây giờ là phần thực hành, mở Olly lên và load crackme vào nào :

Download toàn bộ bài viết tại đây :

ollydbg_tut11

Best Regards

kienmanowar

PE Detective

Posted: September 22, 2008 in RE Tools

Current Version: 1.2.1.1

Download the PE Detective

Created by Daniel Pistelli, a freeware PE identifier. This tool was originally designed to be part of the Explorer Suite II, but it can be downloaded separately as well. The PE Detective can scan single PE files or entire directories (also recursevely) and generate complete reports. The PE Detective is deployed along with the Signature Explorer, which is an advanced signature manager to check collisions, handle, update and retrieve signatures.

To scan a file is very easy with the PE Detective tool: just drag & drop a file on the interface and press scan. If there are multiple results, all of them will be listed in descending priority. The data for each result shows the signature name, the number of matches (meaning how many bytes in the signature match, wildcards aren’t counted) and possible comments regarding the signature.

It’s, also, possible to perform a directory scan through the PE Detective. This means that every file in that directory will be scanned and listed in the results. The scan can be performed recursevely. As you can see, through the pop-up menu you can generate a complete report of the scanning session.


The PE Detective comes along with the Signature Explorer, an advanced signature manager. This manager can open a signature database (there’s one for each supported platform and a platform independent dabatase) and add, modify and delete its signatures. Entire PE Signatures are only used when the Deep Scan option is enabled. Those kind of signatures are scanned through the entire PE.

To retrieve new signatures to add to the database, there’s a Signature Retriever utility. This utility retrieves common bytes (at a certain RVA and given a maximum signature lenght) of two or more applications. The default RVA is the application entrypoint.

Update is an easy task. Through the update utility you can update the current loaded signature database online or from file. There’s an option to show only not-already-existing signatures and you can still delete all the items you don’t want to add to the database.

The last utility provided by the Signature Explorer is a Collision Checker. Basically, it checks the current loaded database for collisions (meaning already existing signatures). The check can be done specifying various options. When the scan is completed, already existing signatures are showed in collision groups and each signature has a different colour depending on how it collides with the other signature in its collision group. You can also delete from the same interface all the signatures which you think of being redundant. Warning: for huge database files the scan might take a while and it’s only there to preserve the database’s integrity.


Features:

 • File Scanner
 • Directory Scanner
 • Deep Scan method
 • Recursive Scan method
 • Multiple results
 • Report generation
 • Signatures Manager
 • Signatures Updater
 • Signatures Collisions Checker
 • Signatures Retriever

Explorer Suite (CFF Explorer)

Posted: September 22, 2008 in RE Tools

Explorer Suite (CFF Explorer)

Current Version: III (11/06/2008)


Created by Daniel Pistelli, a freeware suite of tools including a PE editor called CFF Explorer and a process viewer. The PE editor has full support for PE32/64. Special fields description and modification (.NET supported), utilities, rebuilder, hex editor, import adder, signature scanner, signature manager, extension support, scripting, disassembler, dependency walker etc. First PE editor with support for .NET internal structures. Resource Editor (Windows Vista icons supported) capable of handling .NET manifest resources. The suite is available for x86, x64 and Itanium.

– Explorer Suite (Multi-Platform Version, Recommended)
– Explorer Suite (x86 Version)
– CFF Explorer (x86 Version, stand-alone, Zip Archive)

– CFF Explorer Extensions Repository

The CFF Explorer was designed to make PE editing as easy as possible, but without losing sight on the portable executable’s internal structure. This application includes a series of tools which might help not only reverse engineers but also programmers. It offers a multi-file environment and a switchable interface.

Also, it’s the first PE editor with full support for the .NET file format. With this tool you can easily edit metadata’s fields and flags. If you’re programming something that has to do with .NET metadata, you will need this tool. The resource viewer supports .NET image formats like icons, bitmaps, pngs. You’ll be able to analyze .NET files without having to install the .NET framework, this tool has its own functions to access the .NET format.


Useful links:

– How to write a CFF Explorer Extension
– CFF Explorer Scripting Language Documentation (v1)
– CFF Explorer Extensions Repository

Features:

 • Process Viewer
 • Windows Viewer
 • PE and Memory Dumper
 • Full support for PE32/64
 • Special fields description and modification (.NET supported)
 • PE Utilities
 • PE Rebuilder (with Realigner, IT Binder, Reloc Remover, Strong Name Signature Remover, Image Base Changer)
 • View and modification of .NET internal structures
 • Resource Editor (full support for Windows Vista icons)
 • Support in the Resource Editor for .NET resources (dumpable as well)
 • Hex Editor
 • Import Adder
 • PE integrity checks
 • Extension support
 • Visual Studio Extensions Wizard
 • Powerful scripting language
 • Dependency Walker
 • Quick Disassembler (x86, x64, MSIL)
 • Name Unmangler
 • Extension support
 • File Scanner
 • Directory Scanner
 • Deep Scan method
 • Recursive Scan method
 • Multiple results
 • Report generation
 • Signatures Manager
 • Signatures Updater
 • Signatures Collisions Checker
 • Signatures Retriever

One of my first keygenme’s in a long time. Was made to let newbies have a chance at getting into keygenning and hopefully lead into harder and harder ones.

make a keygen, do whatever you need to for this, just submit solution and keygen

serial fishing should be extremely easy, but then again – that wasn’t the point was it?

Difficulty: 1 – Very easy, for newbies
Platform: Windows
Language: C/C++

Download keygenme : http://www.crackmes.de/users/zart/mishka_tribute

————–
Solution :
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Program : Zart’s Keygenme
Description : make a keygen, do whatever you need to for this, just submit solution and keygen.
Tools : IDA, OllyDbg
Difficult : Easy
Packer/Protector/Compiler : N/A
Objective : Keygen
Cracker : kienmanowar{REATEAM}
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1. First, run this keygenme, wow i here the nice tune :). Input Name and Serial then press Enter, blah blah the crackme disappear.Without Nag 😦

2. Load to Olly and search all Ref text strings…..nothing special. Okie, fire up IDA,anaylize this keygenme and open Strings (Shift-F12). I found the Good Boy 😀

.data:00407028 szSerialcheckedout-nowrightakeygen_ db 0Ah ; DATA XREF: _main+15Ao_main
.data:00407028 db 'Serial checked out - now right a keygen.',0Ah,0

3.Double click to _main+15Ao we will back to the asm code.

.text:00401246 push offset szSerialcheckedout-nowrightakeygen_ ; "\nSerial checked out - now right a keyge"...
.text:0040124B jmp short loc_401252 ; Jump
.text:0040124B
.text:0040124D ; ---------------------------------------------------------------------------
.text:0040124D
.text:0040124D loc_40124D: ; CODE XREF: _main+158j
.text:0040124D push offset szSerialfailedcheck ; "\nSerial failed check!\n"
.text:0040124D

4. Ok reload this keygenme in Olly and press Ctrl+G to go to 0x00401246.Scroll up and set BP at the beginning of this sub.

004010EC >/$ B8 69414000 MOV EAX, ; _main <== set BP here
004010F1 |. E8 DA2E0000 CALL
004010F6 |. 83EC 24 SUB ESP, 24
004010F9 |. 53 PUSH EBX

5. Press F9 to run and we stop at the BP, trace down until we reach the asm code that gets characters from UserName and Serial. In this asm code,
i relize that it gets each char from Username, append char and store it in another buffer.Here it is :

0040119A >|> /FF15 9C604000 /CALL NEAR DWORD PTR DS:[] ; [loc_40119A
004011A0 |. |85C0 |TEST EAX, EAX
004011A2 |.^ 74 F6 |JE SHORT
004011A4 |. |FF15 98604000 |CALL NEAR DWORD PTR DS:[] ; [_getch
004011AA |. |837D E4 00 |CMP DWORD PTR SS:[EBP-1C], 0
004011AE |. |8845 E8 |MOV BYTE PTR SS:[EBP-18], AL
004011B1 |. |75 5E |JNZ SHORT
004011B3 |. |3C 0D |CMP AL, 0D
004011B5 |. |75 33 |JNZ SHORT
004011B7 |. |837D EC 00 |CMP DWORD PTR SS:[EBP-14], 0
004011BB |. |75 0F |JNZ SHORT
004011BD |. |8B0D 10604000 |MOV ECX, DWORD PTR DS:[] ; MSVCIRT.cout
004011C3 |. |68 60704000 |PUSH keygenme.00407060 ; ASCII 0A,"You must enter a name!\n Name: "
004011C8 |. |FFD6 |CALL NEAR ESI
004011CA |.^ EB CE |JMP SHORT
004011CC >|> |8B0D 10604000 |MOV ECX, DWORD PTR DS:[] ; loc_4011CC
004011D2 |. |68 54704000 |PUSH keygenme.00407054 ; ASCII "Serial: "
004011D7 |. |C745 E4 01000000 |MOV DWORD PTR SS:[EBP-1C], 1
004011DE |. |FFD6 |CALL NEAR ESI
004011E0 |. |50 |PUSH EAX
004011E1 |. |FF15 18604000 |CALL NEAR DWORD PTR DS:[] ; MSVCIRT.flush
004011E7 |. |59 |POP ECX
004011E8 |.^ EB B0 |JMP SHORT
004011EA >|> |FF75 E8 |PUSH DWORD PTR SS:[EBP-18] ; loc_4011EA
004011ED |. |8B0D 10604000 |MOV ECX, DWORD PTR DS:[] ; MSVCIRT.cout
004011F3 |. |FFD7 |CALL NEAR EDI
004011F5 |. |50 |PUSH EAX
004011F6 |. |FF15 18604000 |CALL NEAR DWORD PTR DS:[] ; MSVCIRT.flush
004011FC |. |59 |POP ECX
004011FD |. |FF75 E8 |PUSH DWORD PTR SS:[EBP-18]
00401200 |. |8D4D D0 |LEA ECX, DWORD PTR SS:[EBP-30]
00401203 |. |FF75 EC |PUSH DWORD PTR SS:[EBP-14]
00401206 |. |FF15 24604000 |CALL NEAR DWORD PTR DS:[<&MSVCP60.std::basic_string; MSVCP60.std::basic_string<char,std::char_traits,std::allocator >::append
0040120C |. |FF45 EC |INC DWORD PTR SS:[EBP-14]
0040120F |.^ EB 89 |JMP SHORT
00401211 >|> |3C 0D |CMP AL, 0D ; loc_401211
00401213 |. |74 23 |JE SHORT
00401215 |. |FF75 E8 |PUSH DWORD PTR SS:[EBP-18]
00401218 |. |8B0D 10604000 |MOV ECX, DWORD PTR DS:[] ; MSVCIRT.cout
0040121E |. |FFD7 |CALL NEAR EDI
00401220 |. |50 |PUSH EAX
00401221 |. |FF15 18604000 |CALL NEAR DWORD PTR DS:[] ; MSVCIRT.flush
00401227 |. |59 |POP ECX
00401228 |. |8D049B |LEA EAX, DWORD PTR DS:[EBX+EBX*4]
0040122B |. |0FBE4D E8 |MOVSX ECX, BYTE PTR SS:[EBP-18]
0040122F |. |8D5C41 D0 |LEA EBX, DWORD PTR DS:[ECX+EAX*2-30]
00401233 |.^\E9 62FFFFFF \JMP

analyze and build the pseudocode in IDA :

while ( TRUE )
{
while ( TRUE )
{
while ( !kbhit() )
;
iKeyInput = getch();
LOBYTE(iTempChar) = iKeyInput;
if ( v18 )
break;
if ( iKeyInput == Enter_key )
{
if ( iSize )
{
v18 = 1;
szStr = ostream__operator__(cout, "\nSerial: ");
flush(szStr);
}
else
{
ostream__operator__(cout, "\nYou must enter a name!\nName: ");
}
}
else
{
v11 = ostream__operator__(cout, iTempChar);
flush(v11);
std__basic_string_char_std__char_traits_char__std__allocator_char____append(&szStrBuffer, iSize++, iTempChar); //Append String
}
}
if ( iKeyInput == Enter_key )
break;
v12 = ostream__operator__(cout, iTempChar);
flush(v12);
szSerial = (char)iTempChar + 10 * szSerial - 48;
}

6. Continue trace and analyze asm code, i stop here ;

00401238 >|> \8D45 D0 LEA EAX, DWORD PTR SS:[EBP-30] ; loc_401238
0040123B |. 50 PUSH EAX ;
0040123C |. E8 BFFDFFFF CALL ; <== Trace Into

7. Trace into sub_calculate_serial() :

00401005 |. 33C0 XOR EAX, EAX ; <== eax = 0
00401007 |. 33F6 XOR ESI, ESI ; <== esi = 0
00401009 |. 8B51 08 MOV EDX, DWORD PTR DS:[ECX+8] ; <== Length(szTempString)
0040100C |. 57 PUSH EDI
0040100D |. 85D2 TEST EDX, EDX
0040100F |. BF BA430000 MOV EDI, 43BA ; <== edi = 0x43BA
00401014 |. 76 25 JBE SHORT
00401016 |. 53 PUSH EBX
00401017 |. 8B59 04 MOV EBX, DWORD PTR DS:[ECX+4] ; |> 8B0D 2C604000 /MOV ECX, DWORD PTR DS:[<&MSVCP60.`std::basic_string; loc_40101A
00401020 |. 85DB |TEST EBX, EBX
00401022 |. 74 03 |JE SHORT
00401024 |. 8D0C33 |LEA ECX, DWORD PTR DS:[EBX+ESI]
00401027 >|> 0FBE09 |MOVSX ECX, BYTE PTR DS:[ECX] ; <== ecx = szTempString[i]
0040102A |. 0FAFC7 |IMUL EAX, EDI ; <== eax = eax * edi
0040102D |. 03C1 |ADD EAX, ECX ; <== eax = eax + ecx
0040102F |. 69FF FAE60600 |IMUL EDI, EDI, 6E6FA
00401035 |. 46 |INC ESI ; <== esi++
00401036 |. 3BF2 |CMP ESI, EDX ; <== while esi < Length(szTempString)
00401038 |.^ 72 E0 \JB SHORT ; <== Then continue

build pseudocode :

int iReaKey; // eax@1
unsigned int iLenszStrBuffer; // edx@1
unsigned int iInit; // edi@1
unsigned int iIndex; // esi@1
int v5; // ebx@2
void *szChar; // ecx@3

iReaKey = 0;
iIndex = 0;
iLenszStrBuffer = *(_DWORD *)(a1 + 8); // Length of szStrBuffer
iInit = 0x43BAu;
if ( iLenszStrBuffer )
{
v5 = *(_DWORD *)(a1 + 4); // Point to szStrBuffer
do
{
szChar = _C;
if ( v5 )
szChar = (void *)(v5 + iIndex); // Get char for szStrBuffer
iReaKey = *(_BYTE *)szChar + iInit * iReaKey;
iInit *= 0x6E6FAu;
++iIndex;
}
while ( iIndex < iLenszStrBuffer );
}
return iReaKey;

8. After trace and analyze all the asm code, the soucre keygen for this keygenme :

char szName[64]={0};
char szSerial[64]={0};
char szTempString[128]={0};
char szTemp[64]={0};
int i=0,j=0,LenUser=0,iRealKey=0,iValue=0;

LenUser=GetDlgItemText(IDC_Name,szName,70);
if (LenUser 14)
{
MessageBox("----------===== Your name atleast 1 chart ====---------- \n\n ----------===== But not over 14 charts ====---------- ",
"Hey !! Please input your name again !! ");
}
else
{
i = 0;
while (i 0;j--)
{
szTemp[j-1] = szName[i];
}
strncat(szTempString,szTemp,i);
}

LenUser = strlen(szTempString);
i = 0;
_asm
{
xor eax,eax
xor esi,esi
xor edx,edx
mov edi,0x43BA
}
while (i < LenUser)
{
_asm
{
mov eax, iRealKey
lea ecx, dword ptr[szTempString]
movsx ecx,byte ptr[ecx+esi]
imul eax, edi
add eax, ecx
imul edi, edi, 0x6E6FA
inc esi
mov iRealKey,eax
}
i++;
}
wsprintf(szSerial,"%d",iRealKey);
}

SetDlgItemText(IDC_Serial,szSerial);

********************************
Right key
UserName: kienmanowar
Serial : 114
********************************

That's all. Thanx for reading my tutor.
Sorry for my bad English!!! 😐

--++--==[ Greatz Thanks To ]==--++--
My family, Computer_Angel, Moonbaby , Zombie_Deathman, Littleboy, Benina, QHQCrker,
the_Lighthouse, Merc, Hoadongnoi, Nini ... all REA‘s members, TQN, HacNho, RongChauA,
Deux, tlandn, light.phoenix, dqtln, ARTEAM .... all my friend, and YOU.

--++--==[ Thanks To ]==--++--
iamidiot, WhyNotBar, trickyboy, dzungltvn, takada, hurt_heart, haule_nth, hytkl, moth, XIANUA, nhc1987 v..v..

I want to thank Teddy Roggers for his great site, Reversing.be folks(especially haggar),
Arteam folks(Shub-Nigurrath, MaDMAn_H3rCuL3s) and all folks on crackmes.de, thank
to all members of unpack.cn (especially fly and linhanshi). Great thanks to lena151(I like your tutorials).
And finally, thanks to RICARDO NARVAJA and all members on CRACKSLATINOS.

>>>> If you have any suggestions, comments or corrections email me: kienmanowar[at]reaonline.net


It’s very simple:
Just solve the program will end after pressing ‘enter’.
Enjoy! 🙂

Additional ( no must ):
Write a patch!

Difficulty: 1 – Very easy, for newbies
Platform: Windows
Language: C/C++

Download crackme : http://www.crackmes.de/users/nrz0e1/crackme_1

———

Solution :

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Program : NrZ0e1’s CrackMe #1
Description : It’s very simple:Just solve the program will end after pressing ‘enter’.Enjoy! 🙂
Tools       : OllyDbg
Difficult   :  Easy
Packer/Protector/Compiler : N/A
Objective : Patch
Cracker   :  kienmanowar
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1. First, run this crackme and press Enter, blah blah the crackme disappear.

2. Okie, Load to Olly. Scroll down and i find the start point of this crackme here :

00401150  /.  55                          PUSH    EBP
00401151  |.  8BEC                        MOV     EBP, ESP
00401153  |.  68 28A14000                 PUSH    CrackMe.0040A128  ; /Arg1 = 0040A128 ASCII " CrackMe #1 by NrZ0e1
;14/09/2007
Solve the program is stopping from now!
[Enter]"
00401158  |.  E8 A32B0000                 CALL    CrackMe.00403D00  ; \CrackMe.00403D00

3. Look down, we will see the Good boy :

00401184  |.  68 84A14000                 PUSH    CrackMe.0040A184   ; /Arg1 = 0040A184 ASCII
;"You solved the problem !!!! I am proud of you ! ;-)"
00401189  |.  E8 722B0000                 CALL    CrackMe.00403D00   ; \CrackMe.00403D00

4. Ok now, i set bp at 00401150, F9 to run and stop at the bp. Use F8 key to trace downward, after trace over this call

00401176  |.  E8 75290000                 CALL    CrackMe.00403AF0

The crackeme run, back to Crackme and press Enter, blah we return to OllyDbg. Continue to trace downward and stop at this call :

0040117C  |> \6A 01                       PUSH    1                  ; /Arg1 = 00000001
0040117E  |.  E8 C1610000                 CALL    CrackMe.00407344   ; \CrackMe.00407344 <== Stop here
00401183  |.  59                          POP     ECX
00401184  |.  68 84A14000                 PUSH    CrackMe.0040A184   ; /Arg1 = 0040A184 ASCII
;"You solved the problem !!!! I am proud of you ! ;-)"
00401189  |.  E8 722B0000                 CALL    CrackMe.00403D00   ; \CrackMe.00403D00

5. The Call at 0040117E will call ExitProcess Api to terminate this crackme, so i nop this call like this :

0040117C  |> \6A 01                       PUSH    1                                 ; /Arg1 = 00000001
0040117E      90                          NOP                                       ; \CrackMe.00407344
0040117F      90                          NOP
00401180      90                          NOP
00401181      90                          NOP
00401182      90                          NOP

6. Press F9 to Run, wow the Good boy appear!!!

That’s all. Thanx for reading my tutor.
Sorry for my bad English!!! 😐

–++–==[ Greatz Thanks To ]==–++–
My family, Computer_Angel, Moonbaby , Zombie_Deathman, Littleboy, Benina, QHQCrker,
the_Lighthouse, Merc, Hoadongnoi, Nini … all REA‘s members, TQN, HacNho, RongChauA,
Deux, tlandn, light.phoenix, dqtln, ARTEAM …. all my friend, and YOU.

–++–==[ Thanks To ]==–++–
iamidiot, WhyNotBar, trickyboy, dzungltvn, takada, hurt_heart, haule_nth, hytkl, moth, XIANUA, nhc1987 v..v..

I want to thank Teddy Roggers for his great site, Reversing.be folks(especially haggar),
Arteam folks(Shub-Nigurrath, MaDMAn_H3rCuL3s) and all folks on crackmes.de, thank
to all members of unpack.cn (especially fly and linhanshi). Great thanks to lena151(I like your tutorials).
And finally, thanks to RICARDO NARVAJA and all members on CRACKSLATINOS.

>>>> If you have any suggestions, comments or corrections email me: kienmanowar[at]reaonline.net


Exeinfo for Win32 by A.S.L.

History :
13.09.2008 – added new skin, tools/ antipacker / sign counter / new signatures / bug fixed – ver.0.0.1.9 C
26.07.2008 – added new tool , new log file ,new sign – ver.0.0.1.9 A
08.05.2008 – bug fixed , new signatures , OEP Delphi fixer ver.0.0.1.8 G
16.03.2008 – many changes , new plugin for peid & die , new signatures ,new hints  ver.0.0.1.8 F
12.02.2008 – view startup ASM , non exe detection added ( wmv, php ….) , signatures added, and …
23.12.2007 non exe detection added ( pdf,gif,avi,mp3 …) , few signatures added
~ ~ ~ ~ …
15.03.2006 added few detection – 0.0.0.2 Beta
09.03.2006 first primitive version – 0.0.0.1 Beta

Download here: http://users.cjb.net/exeinfo/plugin-peid-exeinfo.zip

Regards